Kulturpolitikk

Innvandring gir vekst i folketalet

– Gjennom Nordomr?demeldingen setter regjeringen ambisi?se m?l for hvordan nordomr?desatsingen skal drives fremover de neste 20-30 ?rene. Fokus er p? utenrikspolitikken, i tillegg legges det vekt p? hvordan nordomr?depolitikken skal bidra til arbeid og verdiskaping over hele landet, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.

Fra lansering av nordomr?demeldingen i Bod? 18.11.2011 (Utenriksdepartementet / Marte Kopstad)
Regjeringen legger i dag fram sin stortingsmelding om nordomr?depolitikken Nordomr?dene ? visjoner og virkemidler.
– Vi skal sikre fortsatt fred og stabilitet i nordomr?dene. Vi vil bidra til en b?rekraftig forvaltning av ressursene. Vi skal styrke det internasjonale samarbeidet og den internasjonale rettsorden som er avgj?rende for all satsing i nord.
– De siste seks ?rene har vi vist at handling f?lger ord. Fra delelinje med Russland til satsing p? kunnskap, fiskeri, energi, nye n?ringer og et aktivt nordomr?dediplomati. N? ser vi fremover og legger frem en forpliktende strategi og konkrete tiltak for nye satsinger, sier utenriksminister St?re.
Meldingen avklarer strategiske valg for nordomr?depolitikken, redegj?r for oppn?dde resultater og presenterer en rekke prioriterte satsinger. I meldingen varsler regjeringen blant annet ? anskaffe et nytt isg?ende forskningsfart?y, bygge ny grensestasjon p? Storskog, sikre visumlettelser overfor Russland, igangsette overv?kingssystem av havomr?dene (BarentsWatch) og opprette et eget s?kornfond basert i Nord-Norge. Bevilgningene vil komme i de ?rlige statsbudsjettene.
– Det har skjedd mer i nord enn vi kunne forvente da Stoltenberg-regjeringen pekte ut nordomr?dene som sin viktigste prioritet i utenrikspolitikken. Samarbeidet med Russland, avklaring av Norges grenser til havs og kontinentalsokkelens utstrekning samt forankring av det arktiske samarbeidet med sekretariat i Troms?, har vi n?dd viktige utenrikspolitiske m?l. Dette legger grunnlaget for ? videreutvikle n?ringsvirksomhet og verdiskaping p? land og i havet, sier utenriksministeren.
– Med Barentshavet som ny energiregion i Europa, gode utsikter for mineralutvinning i nord, ?kt skipsfart i nordlige og arktiske farvann st?r vi foran et spennende kapittel i Nord-Norges og Norges historie, sier St?re.

I stortingsmeldingen understreker regjeringen at nordomr?desatsingen er en nasjonal strategi, som involverer alle departementer og som bygger p? et bredt samarbeid mellom offentlig og privat sektor.

? Dette er et generasjonsprosjekt, en nasjonal satsing hvor milj?er over hele landet skal trekkes med, sier St?re.
Les stortingsmeldingen her.
F?lg presentasjonen av stortingsmeldingen fra Universitetet i Nordland, Bod? her.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy