Partier

Internasjonal enighet om GMO-regler for ansvar og erstatning

Det er endelig oppn?dd internasjonal enighet om regler for ansvar og erstatning for skader p? naturmangfold som skyldes bruk av levende genmodifiserte organismer (GMO).
Avtalen ble inng?tt under partsm?tet for FNs s?kalte Cartagenaprotokoll, i Nagoya i Japan.
Norge har hele veien spilt en aktiv rolle i forhandlingene og tatt utgangspunkt i genteknologiloven, som n? tydelig oppfattes som fremtidsrettet i det vi allerede har regulert ansvar og erstatning p? nasjonalt niv?. Som genteknologiloven, bygger ogs? den nye internasjonale avtalen p? forurenser betaler-prinsippet og sl?r fast at nasjonale myndigheter kan g? inn med tiltak, ogs? for andres regning, dersom det er overveiende fare for skade p? naturmangfold etter en grensekryssende transport av GMO.

Forhandlingene har over mange ?r vekselvis brutt sammen og st?tt i stampe, men partene n?dde til slutt en etterlengtet enighet natten til ?pningsdagen for det femte partsm?tet under Cartagena-protokollen om genmodifiserte organismer. Cartagena-protokollen kom i ?r 2000 som et tillegg til konvensjonen om biologisk mangfold for ? sikre trygg handel med og bruk av genmodifiserte organismer og unng? skade p? naturmangfoldet.
Cartagena-protokollen inneholder ogs? en bestemmelse som gir partslandene mulighet til ? ta samfunnsnyttige hensyn i sine nasjonale beslutninger om utsetting av GMO. Fordi dette allerede er inkludert i den norske genteknologiloven, er det derfor gledelig at partsm?tet ble enige om videre arbeid for ? utarbeide slike hensyn.
– Denne avtalen er sv?rt viktig. Dette vil ha avgj?rende betydning for ? sikre naturen mot mulige skader fra genmodifiserte organismer. Det vil ogs? kunne bety mye i arbeidet med ? hindre monopolsituasjoner der store multinasjonale selskaper utvikler varer fattige land og mennesker blir gjort avhengige av. Vi m? forhindre at for eksempel b?nder, som gjennom sitt arbeid med jorda har utviklet nye arter, plutselig m? kj?pe genmodifiserte s?korn, sier milj?- og utviklingsminister Erik Solheim.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy