Partier

Internasjonal somling koster menneskeliv i Elfenbenskysten

– Det finnes ingen milit?r l?sning p? krisen i Libya. Arbeidet m? starte for ? forberede en politisk l?sning, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
Utenriksminister St?re deltok tirsdag 29. mars p? London-konferansen om Libya. I m?tet oppfordret St?re alle parter til ? dreie fokus over fra det milit?re til det sivile og politiske.
– Bruk av milit?r makt var og er n?dvendig for ? beskytte sivilbefolkningen. Men milit?r makt vil ikke kunne skape en varig politisk l?sning. I f?rste omgang m? vi n? f? partene i Libya til ? inng? en v?penhvile og innlede forhandlinger om en overgang til et nytt, demokratisk styre. Det er ogs? avgj?rende at humanit?re hjelpeorganisasjoner f?r fri adgang, sier St?re som uttrykte sterk uro for den forverrede humanit?re situasjonen for sivilbefolkningen som f?lge av kamphandlingene.
– Vi er alle enige om at Gaddafi har mistet sin legitimitet som leder og b?r g? av. Men det er ikke v?r oppgave ? avgj?re Libyas politiske fremtid, det er heller ikke en del av FN-resolusjonen. En politisk prosess m? v?re inkluderende. Verken Libya eller det internasjonale samfunnet er tjent med at landets politiske og administrative infrastruktur blir ?delagt, sier St?re.
Norge mener det er viktig at Den arabiske liga og Den afrikanske union tar aktivt del i den videre politiske prosessen. Norge st?tter forslaget om ? etablere en internasjonal gruppe som kan samordne Libya-innsatsen og bist? spesialutsendingen til FNs generalsekret?r.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgiver Marte Lerberg Kopstad, +47 995 22 0260000

Similar Posts