Diplomati

Invitasjon: Studiereise til FN-byen Gen?ve

Gen?ve er Europas viktigste FN-by. Her finner du FNs arbeidslivsorganisasjon (ILO), FNs milj?program (UNEP), H?ykommiss?ren for flyktninger (UNHCR), FNs menneskerettighetsr?d- totalt 40 FN-organisasjoner.
M?lgruppe for studiereisen: FN-sambandets medlemsorganisasjoner og arbeidslivsorganisasjoner, samt andre organisasjoner eller virksomheter som er interessert i FN og Norges arbeid i FN.
Forel?pig innhold i programmet:
Deltakelse p? utvalgte deler av ILO sitt internasjonale styrem?te, samt orientering om ILOs arbeid og gjennomgang av de viktigste konvensjonene.

Innf?ring i Norges arbeid hos FN-delegasjonen.

Deltakelse p? Universal Periodic Review i Menneskerettighetsr?det. Israel, Malta og Republikken Kongo er blant landene som skal vurderes i dette tidsrommet.

Omvisning i FN-paleet med WFUNA.

Bes?k hos andre sentrale FN-organisasjoner.

Kostnader: FN-sambandets medlemsorganisasjoner f?r dekket hotell og transport i Gen?ve, men dekker selv kostnader til reise og mat. Deltakere fra organisasjoner som ikke er medlemmer av FN-sambandet dekker egne kostnader.
SAS, KLM og Lufthansa flyr til Gen?ve fra Oslo. Programmet starter i Gen?ve etter lunsj mandag 28.oktober og avsluttes etter lunsj onsdag 30.oktober. P? tirsdag kveld inviterer FN-sambandet til felles middag.
P?meldingen er n? stengt.

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.04720

Similar Posts