Politikk

IS truer humanit?r tilgang til Syria

Norsk Folkehjelp er sv?rt bekymret over nyheten om at Den islamske staten (IS) har tatt kontroll over flere viktige omr?der langs grensen mellom Syria og Tyrkia. Kontrollen over den viktigste humanit?re grenseovergangen mot Tyrkia st?r n? i fare.
Natt til onsdag beveget IS seg vestover langs Syrias grense til Tyrkia, og tok kontroll over byene Akhtareen og Turkmen Bareh i Aleppo-provinsen. V?re partnere melder n? om kraftige kamper i omr?det. Den frie syriske armeen, FSA, har sendt forsterkninger for ? forsvare omr?det.
?Vi er ekstremt bekymret for denne utviklingen. Med den siste offensiven har IS kontroll over en stor del av grensa mellom Syria og Tyrkia, og st?r n? sv?rt n?r grenseovergangen Bab al Salama. Dette er den viktigste grenseovergangen for ? frakte humanit?r hjelp inn til den nordlige delen av Syria, og IS truer dermed den humanit?re tilgangen, sier Kathrine Raadim, utlandssjef i Norsk Folkehjelp.
Norsk Folkehjelps partnerorganisasjoner er blant akt?rene som har fraktet n?dhjelp over grensen fra Tyrkia inn til Aleppo-provinsen.
?Dersom grensen til Tyrkia blir stengt vil det f? katastrofale konsekvenser for sivile i Aleppo. Den humanit?re situasjonen i provinsen er allerede sv?rt alvorlig, og mange internt fordrevne oppholder seg i omr?der som ikke har tilgang p? mat, sier Raadim.
?Internasjonale resolusjoner om humanit?r tilgang er ingenting verdt hvis grenseovergangene faller under IS? kontroll, p?peker hun.
Omr?dene som IS har tatt kontroll over har tidligere v?rt kontrollert av den moderate opposisjonen i Syria. Denne opposisjonen, sammen med kurderne, presses n? b?de av de ekstreme islamistene og av Bashar al-Assad.
?N? mister de kontroll over stadig st?rre omr?der, og det vil f? alvorlige konsekvenser for syrerne, Tyrkia og Vest-Europa. Det er p? h?y tid at det internasjonale samfunnet kommer sterkere p? banen. Det er behov for helhetlige planer for hvordan vi skal m?te utfordringen IS representerer i hele regionen, sier Raadim.

For sp?rsm?l og utdypende kommentarer, kontakt seniorr?dgiver i Norsk Folkehjelp Trude Falch, telefon +47 982 33 186

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanit?re solidaritetsorganisasjon. V?r visjon er solidariet i praksis.

Facebook.com/folkehjelp
Twitter.com/norskfolkehjelp

1000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy