Internasjonalt

Jardar Flaa ny politisk r?dgiver i Arbeidsdepartementet

Olje- og energidepartementet har mottatt plan for utbygging og drift (PUD) av oljefunnet Brynhild i den sentrale delen av Nordsj?en. Brynhild ligger om lag 10 km fra sektorgrensen mot Storbritannia.
– Det er sv?rt gledelig ? motta Plan for utbygging og drift av feltet Brynhild. Prosjektet er et eksempel som vi trenger flere av for ? ?ke utvinningen i modne omr?der p? norsk sokkel. Departementet ut?ver sine arbeidsoppgaver som normalt. Vi har jobbet hardt for at de tragiske hendelsene som rammet Norge for litt over en uke siden ikke skulle hindre oss fra ? utf?re v?re arbeidsoppgaver, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp).
Operat?ren Lundin Norway AS ansl?r de utvinnbare reservene til 20 millioner fat oljeekvivalenter. Funnet ble gjort i 1992 i lisens 148, og utbyggingen er den f?rste for Lundin i Norge. Planlagt produksjonsstart er i 4. kvartal 2013. De samlete investeringene er beregnet til om lag 4 milliarder kroner.
Det planlegges ? bygge ut Brynhild med en havbunnsramme. Br?nnene skal knyttes opp mot det Shell-opererte Pierce-feltet i britisk sektor via nye r?rledninger.
I tillegg til operat?ren Lundin Norway (50 %) er ogs? Talisman (30 %) og Noreco (20 %) partnere i lisensen.0000

Similar Posts