Politikk

Jenter gravide uten reelle valg. Verdens befolkning 2013

Rapporten State of word population utgis av FNs befolkningsfond UNFPA og tar for seg befolkningssituasjonen i verden. ?rets rapport handler om ten?ringsgraviditet: ?Motherhood in Childhood ? facing the challenge of adolescent pregnancy?. Hver dag f?der 20 000 unge jenter i utviklingsland, viser rapporten.
– For mange inneb?rer dette alvorlige konsekvenser for liv og helse, manglende skolegang og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. I utviklingsland er graviditet og f?dsel blant hoved?rsakene for at jenter mellom 15-19 mister livet. For jenter under 15 er risikoen enn? h?yere. Norge har derfor et stort engasjement for unge jenters rettigheter og helse i utviklingsland. Det er viktig med forebyggende innsats mot tidlige graviditeter og tvangsekteskap; som er fundamentale brudd mot barn og jenters menneskerettigheter, sier Hans Brattskar, statssekret?r i Utenriksdepartementet.
Barnebryllup, fattigdom, mangel p? utdanning og tilgang til prevensjon og seksualopplysning
er blant de underliggende ?rsakene til ten?ringsgraviditeter. Ni av ti jenter som f?der er gift, eller i et forhold. Rundt 30 prosent av ten?ringsm?dre i utviklingsland er under 15 ?r.
– Vanligvis er ikke unge jenters graviditet resultat av et bevisst valg, men resultat av manglende valgmuligheter og forhold utenfor jentas kontroll. Dette er en konsekvens av liten eller ingen tilgang til skoler, arbeidsplasser, informasjon og helsetjenester, sier UNFPAs eksekutivdirekt?r, Dr. Babatunde Osotimehin.
– Tiltak mot ten?ringsgraviditet peker nesten alltid p? at jenta m? endre adferd. For ? f? bukt med problemet m? flere av tiltakene handle om ? bygge opp jenters kapital, og endre det sosiale presset fra familie og lokalsamfunn, sier kommunikasjonssjef i FN-sambandet Torbj?rn Urfjell.
Hvert ?r d?r 70 000 ten?ringer p? grunn av komplikasjoner knyttet til graviditet og f?dsel.
Det er ikke bare m?dre og babyer som p?virkes. Barn som f?der barn f?r ogs? alvorlige konsekvenser for lokalsamfunn og lands ?konomi. I Kenya kunne for eksempel over 200.000 unge damer ansatt i jobber i stedet for ? bli unge m?dre gitt 3,4 milliarder USD ?konomien. Dette tilsvarer verdien av hele Kenyas byggebransje.
Til tross for behovet for ? forhindre ungdomsgraviditeter viser rapporten at mindre enn to prosent av de globale utviklingsmidlene brukes p? ten?ringsjenter. Dette er spesielt problematisk i en tid da vi aldri har hatt st?rre ungdomsbefolkning.
F? tilgang til pressemateriell her: http://www.unfpa.org/public/home/sitemap/swopresources2013
Brukernavn: swop13
Passord: TeenagePregnancy2013-10-25

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy