Internasjonalt

Jernbane: Investeringar i linjenettet, nye tog og betre rutetilbod p? Austlandet

Som oppf?lging av forvaltningsplanen for Barentshavet ? Lofoten foresl?r regjeringen i revidert nasjonalbudsjett mer penger til kartlegging av havbunnen gjennom MAREANO-programmet.
MAREANO-programmet skal fullf?re kartleggingen av havbunnen utenfor Lofoten (Nordland VI) i 2011, og deretter i de ?vrige omr?dene som enn? ikke er kartlagt. MAREANO skal ogs? kartlegge havbunnen i det tidligere omstridte omr?det vest for grenselinjen i Barentshavet i henhold til avgrensningsavtalen mellom Norge og Russland.
– Kartleggingen gjennom MAREANO-programmet gir oss ny og verdifull kunnskap om milj?verdier p? havbunnen og gir bedre grunnlag for en ?kosystembasert forvaltning, sier milj?- og utviklingsminister Erik Solheim.
Regjeringen foresl?r til sammen 44 millioner kroner mer til MAREANO i 2011, fordelt p? 30 millioner kroner til kartlegging av det tidligere omstridte omr?det og 14 millioner kroner ? fullf?re kartleggingen av Nordland VI i 2011. Pengene fordeles likt mellom Milj?verndepartementet, N?rings- og handelsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy