Diplomati

Jordbruket vil starte forhandlinger

Etter ? ha satt seg grundig inn i statens tilbud, har jordbrukets forhandlingsutvalg i dag besluttet ? starte forhandlinger.

– Statens tilbud gir et bedre utgangspunkt for forhandlinger enn i fjor, selv om det er et stort sprik mellom tilbudet fra staten og kravet v?rt. Vi vurderer det likevel dit hen at statens tilbud gir grunnlag for ? starte forhandlinger, sier leder av jordbrukets forhandlingsutvalg Nils T. Bj?rke som er leder i Norges Bondelag.
Staten presenterte sitt tilbud tirsdag 7.mai. Dette tilbudet legger grunnlag for en inntektsvekst p? 25.000 kr pr. ?rsverk i jordbruket.
Til sammenligning innebar jordbrukets krav en inntektsvekst p? knapt 47.000 kr per ?rsverk.
Det er i dag et stort inntektsgap mellom b?nder og andre grupper i samfunnet. For ? ?ke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten m? inntektsgapet til andre grupper tettes heter det i begrunnelsen for kravt fra jordbruket.
– Den st?rste utfordringen er det store spriket mellom tilbudet fra staten og kravet v?rt, spesielt p? budsjettmidler, avslutter Nils T. Bj?rke.
Forhandlingene med staten skal etter planen v?re avsluttet 16. mai.

Norges Bondelag vil komme tilbake med mer informasjon etter hvert som forhandlingene utvikler seg.

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy