Kulturpolitikk

Jusstudenter p? millionjakt

I dag inntar hundrevis av jusstudenter Oslos gater med b?sser i h?nda. M?let er ? samle inn 1 million kroner til Plan Norges arbeid for ? stoppe vold mot barn i Burkina Faso. Ungdommene derfra er glade for litt norsk “advokathjelp”.
– Det er fredag og str?lende v?r – s? idag h?per vi at folk er ekstra gavmilde. I fjor fikk vi inn litt over 600 000 kr, men i ?r h?per vi p? 1 million, sier aksjonsleder Silje Anine Green (24). Hun g?r p? 4. avdeling p? jussen ved universitet i Oslo.
FNs Barnekonvensjon sl?r fast at barn har rett til ? bli beskyttet mot alle former for vold, men i Burkina Faso er dessverre vold mot barn sv?rt utbredt og akseptert, som ellers i Vest-Afrika. Plan vil arbeide for en lovreform gjennom ? drive p?virkningsarbeid, informasjonskampanjer og oppl?ring.

Glade for norsk “advokathjelp”
Plan har m?tt ungdommer i Burkina Faso som fors?ker ? endre samfunnet ved ? skrive om temaer som opptar dem i skoleavisen. De er veldig glade for at Norges fremtidige advokater vil hjelpe dem med ? endre loven om vold mot barn.
– Det burde v?rt en lov som forbyr vold mot barn. Slik det er n? vet ikke folk noe s?rlig om hva som er lov og ikke, sier Amed.
For Amed (19) og Agata (17) er det viktigste ? bekjempe tradisjoner som inneb?rer ? sl? egne barn, straffe barn fysisk p? skolen og nedverdige dem.
– Volden er b?de fysisk og psykisk og den utf?res av voksne som ydmyker barn. Dette er ikke lov if?lge FNs Barnekonvensjon, men det er det f? som vet, sier redaksjonskollega Agata.
De to engasjerte elevene ansl?r at de fleste voksne en eller annen gang har utf?rt vold mot barn.
– N?r det gjelder alvorlige anklager som seksuelle overgrep erfarer vi at det er en liten gruppe l?rere som st?r bak de fleste sakene. Resten av l?rerne er veldig vare overfor denne typen trakassering, sier Amed.
– Barns rettigheter skal respekteres. Vi m? bare insistere! sier Agata.
8 av 10 barn utsatt for vold
80 prosent av barna i Burkina Faso sier de er utsatt for vold i hjemmet (Plan 2011). Tre av fire jenter blir omsk?ret og halvparten av jentene sier de har blitt voldtatt (Plan 2011). Barnekonvensjonen er ratifisert, men den er ikke en del av den nasjonale lovgivningen og derfor er det ikke forbudt ? sl? barn som en del av barneoppdragelsen.
– ? stanse vold mot barn er n?dvendig for ? oppn? utvikling. Men uten sosial forst?else og aksept for at det er viktig ? beskytte barn mot vold, er det ikke mulig ? innf?re en lovreform som kriminaliserer vold mot barn. N? tror vi at jusstudentenes innsats vil bidra til ? gi mange barn et bedre liv, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.
Alle kan bidra med 50 eller 100 kroner til aksjonen ved ? sende SMS til 2434 kodeord HUMAK50 eller HUMAK100. Kontaktinformasjon:
Silje Anine Green
Aksjonssjef HumAk
Mobil: 971 25 120
Plan Norge – 75 ?r for og med barn0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy