Kulturpolitikk

Jusstudenter stopper vold mot barn

I kveld ?pner jusstudentenes studentfestival HumAk p? Tullinl?kka i Oslo. Dette er Norges eneste studentuke hvor overskuddet g?r til et veldedig form?l, og i ?r g?r inntektene til Plan Norges arbeid for ? stoppe vold mot barn i Burkina Faso.
– V?rt m?l er ? v?re Norges viktigste studentfestival og da er det utrolig motiverende ? bidra til ? gj?re barns liv bedre ved ? jobbe for en lovreform som kriminaliserer vold mot barn. N? h?per vi nordmenn er med ? st?tte dette arbeidet, sier aksjonssjef Silje Anine Green.
8 av 10 barn utsatt for vold
80 prosent av barna i Burkina Faso sier de er utsatt for vold i hjemmet (Plan 2011). Tre av fire jenter blir omsk?ret og halvparten av jentene sier de er voldtatt (Plan 2011).
– ? stanse vold mot barn er n?dvendig for ? oppn? utvikling. Men uten sosial forst?else og aksept for at det er viktig ? beskytte barn mot vold, er det ikke mulig ? innf?re en lovreform som kriminaliserer vold mot barn. N? tror vi at jusstudentenes innsats vil bidra til ? gi mange barn et bedre liv, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.
H?per p? 1 million kr
Gjennom arrangering av advokatstafett, konserter, bokmarked og b?sseinnsamling skal jusstudentene samle inn penger til Plans arbeid for ? stoppe vold mot barn i Burkina Faso i Vest-Afrika.

– I fjor fikk vi inn litt over 600 000 kr, men i ?r h?per vi p? 1 million, sier Silje Anine Green.
Jobber for lovreform
FNs Barnekonvensjon sl?r fast at barn har rett til ? bli beskyttet mot alle former for vold, men i Burkina Faso er dessverre vold mot barn sv?rt utbredt og akseptert, som ellers i Vest-Afrika. Barnekonvensjonen er ratifisert, men den er ikke en del av den nasjonale lovgivningen og derfor er det ikke forbudt ? sl? barn som en del av barneoppdragelsen. Plan vil arbeide for en lovreform gjennom ? drive p?virkningsarbeid, informasjonskampanjer og oppl?ring. Disse tiltakene vil st?ttes av HumAk 2012:
En informasjonskampanje om negative konsekvenser av vold mot barn
Kampanjearbeid for forbud mot fysisk avstraffelse
Nye rapporteringssystemer ved vold mot barn
Kursing av og samarbeid med organisasjoner som kjemper mot vold mot barn
Oppl?ring av barnevernsakt?rer som politi, l?rere, sosialarbeidere og helsearbeidere
Kampanjearbeid i lokalsamfunn om deres rolle i ? beskytte barn mot vold
En h?ndbok i positiv disiplin for familie, skole, institusjoner og arbeidsplasser
Oppl?ring av l?rere i positiv disiplin uten fysisk avstraffelse
En workshop for land i Vest- Afrika om hvordan ? oppn? forbud mot fysisk avstraffelse
Bist? i utvikling av nytt lovverk, ny politikk og nye modeller som reduserer vold mot barn
Alle kan bidra med 50 eller 100 kroner til aksjonen ved ? sende SMS til 2434 kodeord HUMAK50 eller HUMAK100. Kontaktinformasjon:
Silje Anine Green
Aksjonssjef, HumAk
Mobil: 971 25 120
Plan Norge – 75 ?r for og med barn0000

Similar Posts