Partier

Justisdepartementets Lovavdeling har ikke funnet grunnlag for inhabilitet av Liv Signe Navarsete

Justisdepartementets Lovavdeling har ikke funnet grunnlag for at statsr?d Liv Signe Navarsete var inhabil ved Kommunal- og regionaldepartementets behandling av en s?knad om ?konomisk tilskudd fra Energir?d Innlandet AS.
Kommunal- og regionaldepartementet ba Justisdepartementet om en vurdering av Liv Signe Navarsetes og statssekret?r Dag Henrik Sandbakkens habilitet ved behandling av en s?knad fra Energir?d Innland AS, knyttet til at Senterpartiet i 2009 mottok ?konomisk st?tte fra selskapet Eidsiva Energi.
Heller ikke for statssekret?r Dag Henrik Sandbakken er det funnet grunnlag for inhabilitet.
Brev til Lovavdelingen
Vedlegg 1 | Vedlegg 2 | Vedlegg 3 | Vedlegg 4 | Vedlegg 5
Brev fra Lovavdelingen
Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00 0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy