Partier

Justisdepartementets Lovavdeling har ikke funnet grunnlag for inhabilitet

Justisdepartementets Lovavdeling har ikke funnet grunnlag for at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsete var inhabile ved oppnevnelsen til styreverv i henholdsvis Avinor AS, BaneService AS og NSB AS.

Samferdselsdepartementet ba i brev av 24. september 2010, Justisdepartementet om en vurdering av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsetes habilitet i forbindelse med oppnevningene nevnt ovenfor.
For mer informasjon – se:
Brev av 24. september 2010 fra Samferdselsdepartementet til Justisdepartementet (pdf)
Brev av 5. oktober 2010 fra Justisdepartementet til Samferdselsdepartementet (pdf)
Vedlegget “Senterpartiet og partist?tte” (pdf)
0000

Similar Posts