Kulturpolitikk

Justisministeren og forsvarsministeren greier ut for Stortinget

? Presset p? nordomr?dene ?ker og synliggj?r Norges store forvaltningsansvar. V?r nordomr?desatsing er derfor viktig for hele landet, sa Forskningsr?dets administrerende direkt?r Arvid Hallén da han mandag ?pnet ?rets nordomr?dekonferanse i Bod?.

Det er stor internasjonal interesse for ? f? tilgang til de rike ressursene i nordomr?dene, og Norge trenger solid kunnskap som basis b?de for forvaltning p? vegne av det internasjonale samfunnet og for norsk n?ringsvirksomhet. Det er en oppgave for nasjonen, og er ikke bare Nord-Norges utfordring.

God utvikling
De rike naturressursene er grunnlaget for en positiv ?konomisk utvikling i nord, selv i tider med stor ?konomisk usikkerhet internasjonalt.

? For ? kunne utnytte det store potensialet som finnes i regionen, b?r nordnorsk n?ringsliv satse mer p? kunnskap og knytte sterkere kontakt med gode kunnskapsmilj?er, sa Hallén. ? Det vil gi landsdelen og lokalmilj?ene nye muligheter til vekst og positiv utvikling.

Kunnskapsbehovet er stort i alle ressursbaserte n?ringer, som petroleum, mineralutvinning, fiskeri og oppdrett. Klimaendringene stiller helt nye kunnskapskrav til bygg- og anleggs­virksomhet som m? tilpasses nye, t?ffere v?rforhold. Sist, men ikke minst, kreves det ogs? ny kunnskap for ? kunne utnytte mulighetene til helt ny n?ringsutvikling i nord p? grunnlag av biopros­pektering, som er leting etter aktive komponenter i planter og marine organismer.

Revidert forskningsstrategi
Forskningsr?dets strategi for nordomr?deforskning kom i 2006 og var et direkte svar p? Regjeringens ?nske om at Norge m? v?re ledende p? kunnskap i nordomr?desp?rsm?l. I 2011 er det gjennomf?rt en omfattende prosess for ? revidere strategien og tilpasse den til nye rammevilk?r. Blant annet er det skjedd endringer b?de i virkemidler for ? stimulere forskning og i etablering og videreutvikling av forskningsinstitusjoner i nord. Dessuten er forholdet til Russland endret merkbart siden 2006.

? En aktiv nordomr?desatsing inneb?rer blant annet ? legge kunnskapsgrunnlaget for ? videre­­utvikle relasjoner og ?ke samspillet med Russland. Det er behov for ? f? p? plass en st?rre forsknings­innsats for ? forst? russiske forhold bedre, p?pekte Hallén.

Den reviderte nordomr?destrategien er hovedtema for ?rets nordomr?dekonferanse i regi av Norges forskningsr?d som arrangeres i Bod? 14. og 15. november. Ikke tilfeldig foreg?r konferansen p? Universitetet i Nordland som er Norges nyeste universitet og i seg selv et eksempel p? at forskningsmilj?ene i nord styrkes.

P? programmet st?r bl.a. statsr?d Tora Aasland, EUs ambassad?r til Norge, J?nos Hermann, og viserektor Marina Kalinina ved det nye f?derale universitetet i Nord-Russland. I tillegg vil en rekke forskere presentere forskning innenfor felter som er strategiske satsingsomr?der i nordomr?destrategien.
Kontaktperson(er):
Anne Ditlefsen Telefon:97 75 36 65 Mobil:
E-post:[email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy