Internasjonalt

“Kasernel?ftet”

Regjeringen foresl?r 57 millioner kroner til bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Vefsn-regionen i revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen prioriterer arbeidet med ? bekjempe den d?delige lakseparasitten h?yt. Dette er et viktig tiltak for ? ta vare p? den atlantiske villaksen.
Det er stort engasjement rundt gyro-behandling av Vefsna og andre laksevassdrag, som for eksempel Driva og Rauma.
-Utrydding av Gyrodactylus salaris er veldig krevende og kostbart, samtidig som vellykket behandling gir store positive natur- og samfunnseffekter. Gyro-frie elver vil f?re til bedre mulighet for fiske, naturopplevelser og naturbasert n?ringsvirksomhet, sier Erik Solheim.
Gyrodactylus salaris er bekreftet i tre store vann ?verst i Fustavassdraget, et vassdrag som inng?r i behandlingsplanen for Vefsn-regionen. Dette gj?r det n?dvendig ? utvide planene for gyro-behandling i denne regionen til ogs? ? omfatte de infiserte vannene. De infiserte vannene er store i areal og volum, og behovet for giftstoffet rotenon ?ker derfor tilsvarende.
Den reviderte planen inneb?rer at f?rstegangsbehandling av elvene med rotenon gj?res som tidligere planlagt i 2011, men at de infiserte vannene rotenonbehandles i 2012. Hvis ikke vannene behandles, vil parasitten med stor sikkerhet spres p? nytt fra vannene til elvene. Regjeringens forslag vil redusere risikoen for at parasitten spres til andre vassdrag i Vefsn-regionen, og for at smitten kan spres til tidligere behandlede og friskmeldte elver i naboregionene – blant annet R?ss?ga og Rana. Storsatsingen kan bidra til ? oppn? m?let om ? utrydde parasitten fra denne regionen.
0000

Similar Posts