Internasjonalt

Kirkeministeren utsetter pilegrimsvandringen

Fornyings-, administrasjons-, og kirkeminister Rigmor Aasrud vil mandag 25. juli klokka 16.00 signere den utlagte kondolanseprotokollen i Universitetets Aula.
Sammen med Aasrud vil departementsr?d Ingelin Killengreen, direkt?r Jon Blaalid i Departemententes Servicesenter (DSS) og direkt?r ?ivind Christoffersen i Statsbygg delta.
Kontaktpersoner: Politisk r?dgiver, Jon Reidar ?yan, tlf 900 42 616 og kommunikasjonssjef Frode Jacobsen, 995 23 495.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy