Kulturpolitikk

Klimaendringer er en utfordring for bonde og mattrygghet

06-02-2013 15:23 Norges Bondelag

– Klimaendringer gir ustabile avlinger og
avlingskvalitet. Norske b?nder og landbruksforskningen har sammen et stort
ansvar fremover for ? sikre norske forbrukere trygg mat videre inn i fremtiden,
sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bj?rke.
Klimaendringene f?rer med seg et st?rre sykdomspress. ?kt
fukt gir st?rre problem med soppgifter. Mindre frost og h?yere fuktighet gir
mikroorganismer bedre levek?r.
– Det blir rett og slett mer krevende ? v?re bonde. Det vil
kreve ?kt kompetanse i alle ledd, sier forskningsdirekt?r i Bioforsk Nils
Vagstad i anledning den ?rlige Bioforsk-konferansen 6. februar og 7. februar.
Konferansen anses ? v?re den viktigste faglige m?teplassen i norsk landbruk .

Norsk mat p? trygghetstoppen
Norge er p? topp innen dyrehelse i Europa (Zoonoserapporten
for 2011) og innen bruk av spr?ytemidler. De siste 4 ?r er det ikke v?rt p?vist
rester av plantevernmidler p? norske produkter over grenseverdien. Det er til
sammenligning blitt p?vist rester over grenseverdien i 3,2 % p? importerte
produkter. (Mattilsynet)
– Dette er et resultat av integrert plantevern og bondens
innsats hver eneste dag. N? er denne hverdagen utfordret av klimaendringer.
Landbruket er n?dt til ? ha gode rammevilk?r slik at vi f?r h?ykompetente
b?nder som fortsetter ? levere like trygg mat i fremtiden. Det er ikke sm?
utfordringer klimaendringene bringer med seg, sier Bj?rke.
– Bonden m? ogs? ha tid til ? se dyra sine og sjekke frukttr?r, understreker Bj?rke.
Se vedlagt pressemelding og bilde.
Billedtekst: Mere fuktig v?r som f?lge av klimaendringene vil utfordre den norsk matproduksjonen p? flere m?ter i fremtiden. Foto: Hanne Eriksen.0000

A to już wiesz?  N? kan referansepersoner bruke S?knad p? nett

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy