Politikk

Klimarapport: Virkninger, tilpasning og s?rbarhet

Klimarapport: Virkninger, tilpasning og s?rbarhet
31-03-2014 15:18 FN-sambandet Mandag 31. mars lanserte FNs klimapanel rapport om virkningene av klimaendringene, og om s?rbarhet og tilpasning. Rapporten beskriver hvilke innvirkninger klimaendringene f?r for v?re liv, hvordan vi kan tilpasse oss de endringene som kommer og hvor p? kloden de mest s?rbare omr?dene er.

Mandag 31. mars lanserte FNs klimapanel rapport om virkningene av klimaendringene, og om s?rbarhet og tilpasning. Rapporten beskriver hvilke innvirkninger klimaendringene f?r for v?re liv, hvordan vi kan tilpasse oss de endringene som kommer og hvor p? kloden de mest s?rbare omr?dene er.

Last ned: RAPPORTEN finner du p? FN.no

– Norge m? kutte raskere. Det gjenst?r CO2-kutt p? 8 millioner tonn om vi skal n? det nasjonale m?let i 2020. Vi skal innf?re nye tiltak og vi jobber kontinuerlig for ? finne tiltak for redusere klimagassutslipp, sa klima- og milj?minister Tine Sundtoft i sin tale etter at hun hadde f?tt overlevert rapporten fra forskerne.
Rapporten viser at ?kt global temperatur vil f?re til lavere matproduksjon og d?rligere tilgang til ferskvann, mer ekstremv?r, forsuring av havet og tap av arter ved truede ?kosystem.
TEMASIDER P? FN.no: KLIMA
Dess h?yere temperatur?kning, dess st?rre risiko. Klimaendringen p?virker allerede v?r helse og v?rt naturmangfold, og vil v?re en ?kende trussel for konflikter og f?re til flere flyktninger og til st?rre forskjeller ?konomisk og sosialt.
– Jeg har troen p? at vi kan redusere v?re utslipp samtidig som vi tilpasser oss en ny framtid. Lavutslippssamfunnet er et godt samfunn ? leve i. H?yutslippssamfunnet er ikke et alternativ, sa Sundtoft.
Rapporten ble f?rst presentert i Yokohama i Japan natt til mandag, med lansering i Norge mandag morgen. Dette er delrapport 2 fra klimapanelets femte hovedrapport.
Delrapport 1 ble lansert i september 2013 og den finner du her. Delrapport 3, om tiltak og virkemidler for ? redusere utslipp av klimagasser publiseres 13. april. Synteserapporten som oppsummerer delrapport 1-3 publiseres 5. november 2014.
FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.0000

A to już wiesz?  Fagforbundet og Norsk Folkehjelp krever v?penhvile

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy