Politikk

Klimarapport viser at regjeringen m? vise ansvar for norsk matproduksjon

En ny klimarapport fra FN ansl?r at den globale matproduksjonen kan komme til ? reduseres med to prosent hvert ti?r. Samtidig vil behovet for mat ?ke med 14 prosent i samme periode. Underskuddet av mat i verden vil ?ke. Den norske regjering m? sikre norsk mat p? norske ressurser.

– I en slik situasjon har vi en plikt til ? utnytte v?re egne matressurser. En landbrukspolitikk som gj?r oss enda mer avhengige av andre lands matfat vil v?re direkte uansvarlig, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bj?rke.
For ? produsere mat trengs det jorder og beiter. I og med at v?re jordressurser er sm? og spredt trenger vi b?nder over hele landet for ? kunne ?ke matproduksjonen i Norge. Det er ogs? utgangspunktet til Norges Bondelag n?r vi m?ter regjeringen til jordbruksforhandlinger om f? uker.
Landbruksministeren har ved en rekke anledninger varslet endringer som inneb?rer en sentralisering av landbruket og endringer i eiendomslovgivning som bidrar til at matjord vil g? ut av drift.
– Vi har ikke r?d til at verken det frie markedet eller f? enkeltb?nder skal diktere matproduksjonen. Til det st?r mye mer p? spill i internasjonal matproduksjon, sier Nils T. Bj?rke, som ber ministeren utforme en politikk basert p? norske gras-, korn- og beiteressurser.
Vi importer allerede 60 % av maten vi spiser. Det er uansvarlig ? legge opp til en politikk som ?ker denne andelen, sett i lys av den nye klimarapporten fra FN, mener Norges Bondelag.
Fossilfritt landbruk
Norges Bondelag har et m?l om et fossilfritt landbruk innen 2030 og jobber blant annet med flere prosjekter p? teknologiutvikling og biogass.
Les mer om v?rt arbeide.
– Vi jobber p? flere niv? for ? finne bedre l?sninger for et mer klimavennlig landbruk. Vi mener dessuten at kortreist mat og mat p? norske grasressurser og utmarksbeite er et viktig bidrag til den globale utfordringen, sier Bj?rk
Fakta:
? 60% av det som vi spiser er produsert i land utenfor Norge. Disse tallene inkluderer ogs? fisk.
? Mange av fôrr?varene til norske dyr er importert. Blant annet korn og proteinvekster, som soya fra Brasil. 70% av fôret til oppdrettfisk best?r av korn.
? Verdens klimautfordringer vil gi lavere avlinger. Fns klimapanel ansl?r 2% mindre avlinger hver ti?r. FNs matavareorganisasjon mener verden trenger 60 % ?kt matproduksjon innen 2050.
? Regjerings plattform har et m?l om h?yest mulig selvforsyning av beredskapshensyn
Kontakt:
Leder i Norges Bondelag, Nils T.Bj?rke p? mobil 901 50 624
Ass. kommunikasjonssjef, Ragna Kronstad p? mobil 934 97 425

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.
0700

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy