Partier

Kommunal h?ndhevelse av politivedtektene

Oslo, Bergen og Trondheim kommune har de siste ?rene gjennomf?rt en fors?ksordning med kommunal h?ndhevelse av de lokale politivedtektene om renhold og vintervedlikehold av fortau. Ordningen inneb?rer at kommunene kan ilegge gebyrer for fors?pling. Kommunene har evaluert ordningen og ?nsker ? gj?re den permanent.
Endringen inneb?rer ikke at de kommunalt utpekte f?r tildelt politimyndighet. Det er kun foresl?tt at de kommunalt utpekte personene kan h?ndheve bestemmelsene hjemlet i politiloven om renhold p? offentlig sted og vintervedlikehold av fortau. Endringen inneb?rer ikke at politiet fratas sin kompetanse til selv ? h?ndheve denne delen av politivedtektene.
Stortinget har fattet vedtak til lov om endringer i politilova mv. Loven sanksjoneres i dag. Endringen trer ikke i kraft f?r det er utarbeidet en forskrift.0000

Similar Posts