Internasjonalt

Kommunenes rapportering p? barnevernsomr?det for 2010

I over tretti ?r l? huset ?de og forfalt midt i buffersonen som deler hovedstaden Nikosia p? Kypros. Fram til i dag har det v?rt utilgjengelig b?de for gresk-kyprioter og tyrkisk-kyprioter. I dag ?pnet det som m?teplass for hele befolkningen p? ?ya.
– Jeg er stolt over at Norge har v?rt med ? finansiere denne unike m?teplassen, og h?per huset vil skape dypere forst?else mellom befolkningene p? den delte ?ya, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re i et hilsningsbrev til sentret.
B?de den gresk-kypriotiske lederen Demetris Christofias og den tyrkisk-kypriotiske lederen Dervis Oruglu deltok under ?pningen i dag, og det var stor medieinteresse.
Huset har litt av en historie. P? 1950-tallet l? det tvers over gaten for det mest luksuri?se hotellet i hovedstaden Nikosia. Huset ble fra 1974 liggende midt i den demilitariserte buffersonen. Kun en liten butikk i f?rste etasje, som laget og solgte t-skjorter til FNs fredsbevarende styrker, ble igjen. FN opprettet ogs? en vaktpost p? taket mens bygningen ellers forfalt.
I 2011 gjenoppst?r den i ny drakt. N? som ?Home for Cooperation?. I omr?det som f?r var utilgjengelig for befolkningen b?de nord og s?r for buffersonen, f?r de n? en unik m?teplass.
Huset skal v?re for ungdommer, studenter, l?rere, forskere og andre som vil m?tes, diskutere og ha dialog. Her er det bibliotek, arkiv, utstillingslokale, kontor for NGOer, konferansefasiliteter og kafé.
Norge har gjennom E?S-midlene st?tt for brorparten av finansieringen (seks millioner kroner). Fra norsk side deltok ambassad?r Ingrid Schulerud og ambassad?r Sverre Stub under ?pningen.
Pressekontakt: Ambassad?r Ingrid Schulerud, tlf. 480 35 7910000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy