Internasjonalt

Kommuneproposisjonen for 2012 legges fram i Fjell kommune

Statsminister Jens Stoltenberg bes?kjer Trysil, V?g? og ?rdal onsdag 18. mai 2011. Programmet ser forel?pig slik ut:

Trysil
Kl. 09.00: Statsministeren bes?kjer sjukeheimen i Trysil, der han m?ter dei eldre og f?r ei orientering om oppussinga av sjukeheimen. Statsministeren m?ter deretter representantar for reiselivsn?ringa i Trysil, for blant anna ? diskutera utviklinga av heil?rleg reiseliv.

V?g?
Kl. 12.45: Statsministeren st?r for den offisielle opninga av nye V?g?mo skule. Deretter m?ter han ordf?rarar og n?ringsliv fr? Nord-Gudbrandsdalen for ? diskutera lokalsamfunnsutvikling. Stad: Frivilligsentralen i V?g?.

?rdal
Kl. 15.45: Statsministeren m?ter elevar p? ?rdal vidareg?ande skule, f?r han bes?kjer Hydro og f?r ei omvising p? teknologisenteret i ?vre ?rdal. Statsministeren avsluttar bes?ket i ?rdal med eit bes?k til Utladalen Naturhus, der han f?r ei orientering om klargjeringa til turistsesongen.

Pressekontaktar er statssekret?r Hans Kristian Amundsen, telefon 915 68 224 og kommunikasjonsr?dgjevar Arvid Samland, telefon 930 51 458.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy