Kulturpolitikk

Kompetent og uavhengig

Den 40. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon finner sted i Kaliningrad i perioden 10. ? 15. oktober 2011. Kommisjonen arbeider for ? sikre en rasjonell og b?rekraftig forvalting og gjennomf?ring av fisket etter torsk, hyse, lodde og bl?kveite, som Norge og Russland forvalter i felleskap i Barentshavet.
– Det norsk-russiske fiskerisamarbeidet er avgj?rende for en b?rekraftig forvaltning av fiskeressursene i Barentshavet. Kommisjonen fastsetter blant annet kvoter p? v?re felles bestander, som gir grunnlag for et fiskeri med en samlet f?rsteh?ndsverdi p? n?rmere 10 milliarder kroner. Videre har aktiv innsats fra kommisjonen og de to landenes myndigheter bidratt til at vi har f?tt bukt med det ulovlige og urapporterte fisket av torsk og hyse i Barentshavet, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.
– Bestandssituasjonen i Barentshavet er for tiden p? et historisk h?yt niv?. Dette gir et godt utgangspunkt for ?rets m?te og illustrerer hvor avgj?rende det er med stabile forvaltningsregimer og et tillitsfullt samarbeid, avslutter fiskeri- og kystministeren.
Departementsr?d J?rn Krog er forhandlingsleder og leder for den norske delegasjonen.0000

Similar Posts