Kulturpolitikk

– Konkret tidsplan m? p? plass i klimaforhandlingene

I dag starter det ?rlige mellomm?tet i FNs klimaforhandlinger i Bonn. Ungdomspartiet Gr?nn Ungdom er tilstede p? m?tet, representert ved talsperson Hallvard Surlien. De mener m?tet m? sette tydelige rammer for de internasjonale forhandlingene fremover.
P? klimatoppm?tet i Durban f?r jul i fjor ble man enige om at en internasjonal klimaavtale skal v?re p? plass i 2015 og tre i kraft i 2020. Et viktig sp?rsm?l i Bonn blir hva som skal skje i forhandlingene frem til 2015.
– P? m?tet i Bonn starter arbeidet med ? lage en tidsplan for de neste tre ?rene. Denne m? inneholde klare tidsfrister for fremdrift p? viktige omr?der, med sikte p? ? f? til en god nok avtale i 2015, sier Surlien.
Gr?nn Ungdom har klare forventninger til hva tidsplanen m? inneholde:
I l?pet av 2012 m? man vedta en tidsplan for arbeidet fremover.
I 2013 m? man begynne arbeidet med ? finne ut hvilke juridisk form avtalen skal ha, og komme frem til et forslag til avtaletekst.
2014 m? brukes til ? diskutere denne teksten og identifisere hvilke sp?rsm?l man trenger politiske diskusjoner.
Det siste innholdet m? komme p? plass i l?pet av f?rste halv?r 2015, slik at alle land har tid til ? skaffe autoritet til ? kunne godkjenne en avtale i desember 2015.
– En konkret tidsplan er helt avgj?rende, slik at man ikke kaster bort tiden p? ? diskutere agenda hvert eneste ?r, forsetter Surlien.
– Det sikrer ogs? at man har nok tid til de politiske diskusjonene. Slik unng?r man ? falle i samme felle som i K?benhavn i 2009, der alt falt i vasken fordi man utsatte det politiske lengst mulig, sier han.
Et av de st?rste konfliktene i forhandlingene de siste ?rene har v?rt fordelingen av ansvar mellom rike og fattige land. Gr?nn Ungdom mener det er spesielt viktig at prinsippet om felles men differensiert ansvar fortsatt skal ligge til grunn.
– Dette er et grunnleggende prinsipp for ? sikre en rettferdig fordeling av ansvaret. Det er rike land som har skapt klimaproblemet, derfor m? disse kutte sine utslipp mest og samtidig finansiere utslippskutt hos de fattige landene, understreker Surlien.
Om Gr?nn Ungdom
Gr?nn Ungdom (GU) er ungdomspartiet til Milj?partiet de Gr?nne (MDG). Vi jobber for et medmenneskelig samfunn i ?kologisk balanse, med b?rekraftig produksjon og langsiktig tenkning.2000

Similar Posts