Internasjonalt

Konkurransen drar seg til

– Jeg er sv?rt glad for at FNs generalsekret?r har utpekt Hilde Frafjord Johnson som sin nye spesialrepresentant for S?r-Sudan. Norge har arbeidet aktivt overfor FN for ? sikre denne viktige utnevnelsen, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
– Med sin sterke utviklingsbakgrunn og inng?ende kjennskap til Sudan og fredsprosessen er hun den rette til ? lede FNs arbeid med ? l?se de store utfordringene S?r-Sudan vil m?te i tiden framover, sier utenriksministeren.

Tidligere utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson ble utnevnt som FNs generalsekret?rs spesialrepresentant for S?r-Sudan 8. juli. Hennes kandidatur hadde aktiv st?tte fra den norske regjeringen. Samme dag vedtok Sikkerhetsr?det et mandat for en ny FN-operasjon i S?r-Sudan. Johnson blir n? FNs ?verste sjef i det som fra i dag blir Afrikas 54. stat ? og snart FNs 193. medlemsland.
Som norsk utviklingsminister bidro Hilde Frafjord Johnson til ? sette fattigdomsbekjempelse og s?rbare stater h?yt p? den internasjonale dagsordenen. Hun var en sentral st?ttespiller i fredsforhandlingene mellom Nord- og S?r-Sudan og kjenner regionen godt. Siden august 2007 har hun v?rt nestleder i UNICEF.

– Generalsekret?rens spesialrepresentant og FN vil ha en sentral rolle i ? bidra til stabilitet, fred og en b?rekraftig utvikling, samt ? hjelpe lokale myndigheter med ? bygge den nye staten. Jeg gratulerer Hilde Frafjord Johnson med den nye stillingen. Hun vil ha st?tte fra Norge og regjeringen i det viktige arbeidet hun n? skal i gang med. Sudan er et hovedsatsningsland for Norge, b?de gjennom FN og bilateralt, og vi vil fortsette ? bidra til at den nye statsdannelsen i S?r-Sudan lykkes, sier utenriksminister St?re.0000

Similar Posts