Partier

Kortare innreiseforbod i utvisningssaker som r?kar barn

Justisdepartementet har vedteke ei endring i utlendingsforskrifta som gjer at innreiseforbodet i saker som r?kar barn vert kortare.

– Justisdepartementet har vedteke ei endring i utlendingsforskrifta § 14-2. Endringa g?r ut p? at personar som vert utvist p? grunn av brot p? utlendingslova, som hovudregel ikkje skal p?leggjast meir enn to ?rs innreiseforbod dersom vedkomande har barn i Noreg. Dette vil medf?re at det i mange saker vil bli p?lagt kortare innreiseforbod enn kva som er praksis i dag, seier statssekret?r P?l K. L?nseth. Les heile pressemeldinga0000

Similar Posts