Kulturpolitikk

Kortere ventetid hos fastlegen

Kortere ventetid p? time hos fastlegen, flere hjemmebes?k og bedre tilgjengelighet p? telefon. Det er blant kravene i forslaget til revidert fastlegeforskrift, som helse- og omsorgsdepartementet n? sender ut p? h?ring.
? Fastlegene er helt sentrale for ? n? m?lene i samhandlingsreformen. For ? f? til bedre forebygging, mer av tjenestetilbudet i kommunene og mer helhetlige tjenester, m? vi bygge videre p? den gode fastlegeordningen og sikre god tilgjengelighet til fastlegene for pasientene, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen.
Regjeringen foresl?r en rekke endringer som vil komme pasientene til gode:
Kortere ventetid p? time hos fastlegen. Det ligger to alternativer i forslaget: Pasienten skal f? time innen 48 timer, eller 5 virkedager. 80 prosent av telefonhenvendelsene skal besvares innen 2 minutter.
Fastlegene skal ta st?rre ansvar for alle pasientene p? sine lister ? ogs? de som ikke selv tar kontakt med fastlegen. I tillegg stiller vi krav til kvaliteten p? tjenestene.
Fastlegene forventes ? gjennomf?re hjemmebes?k i st?rre grad enn i dag.
Fastlegene skal gjennomf?re brukerunders?kelser regelmessig for ? bedre tilbudet.
Fastlegene skal v?re pasientens faste kontaktpunkt gjennom hele pasientforl?pet.
Dersom pasienten har h?y risiko for legemiddelrelaterte problemer, skal fastlegen gjennomg? legemidlene.
Der det avdekkes h?y risiko for utvikling eller forverring av sykdom/funksjonssvikt, skal fastlegen komme tidlig i inngrep.
I dag reguleres en rekke forhold i fastlegeordningen av fastelegeavtaler, det vil si individuelle avtaler som inng?s mellom kommune og den enkelte fastlege.
N? foresl?s det ? fastlegge overordnede rammer for fastlegene i forskrift.
? Det er kommunene som har ansvaret for fastlegeordningen. Med den reviderte forskriften vil fastlegene bli bedre integrert i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det er helt avgj?rende med godt samarbeid for ? utnytte fastlegenes kompetanse p? en enda bedre m?te sier Str?m-Erichsen.
Les h?ringsdokumentene til ny fastlegeforskrift

F?lg oss p? Facebook F?lg oss p? Twitter0000

Similar Posts