Partier

Kraftig nedgang i sjukefr?v?ret

Sjukefr?v?ret er redusert med 10,7 prosent fr? andre kvartal 2009 til andre kvartal i ?r. Dette er andre kvartal p? rad med kraftig nedgang i sjukefr?v?ret. -Det er ein stor inspirasjon i arbeidet med ? f? ned sjukefr?v?ret, seier arbeidsminister Hanne Bjurstr?m.
Statsr?den understrekar samtidig at det framleis er eit stykke igjen til vi har n?dd m?let om redusert sjukefr?v?r i IA-avtalen. M?let med IA-avtalen er ein reduksjon i sjukefr?v?ret med 20 prosent fr? 2001-niv?et. Sjukefr?v?ret er redusert med 9,4 prosent fr? andre kvartal 2001 til andre kvartal 2010.
-Eg er ogs? glad for ? sj? at bruken av graderte sjukemeldingar har fortsett ? auke i andre kvartal. 22,5 prosent av alle sjukefr?v?rstilfella var graderte i andre kvartal 2010 mot 21,1 i andre kvartal 2009. Dette er den h?gaste registrerte bruken sidan den f?rste IA-avtalen vart teikna. Det viser at merksemda rundt graderte sjukemeldingar i vinter har hatt ein effekt, seier statsr?den.
Sjukefr?v?ret auka sterkt i andre halvdel av 2009, men har s? langt i 2010 hatt ein markert nedgang. I andre kvartal 2010 var sjukefr?v?ret 6,3 prosent mot 7,1 prosent i andre kvartal 2009. Sjukefr?v?ret for menn var 5,0 prosent, mens det for kvinner var 8,0 prosent. Nedgangen i sjukefr?v?ret er st?rst i bygg- og anleggsarbeid, informasjon og kommunikasjon og overnatting og serveringsverksemd.0000

Similar Posts