Internasjonalt

Krav til bruk av private v?pnede vakter p? norske skip

?Det er sv?rt gledeleg at ESA i dag har godkjent anbodet vi la til grunn for avtalen med Hurtigruten ASA for 2012 ? 2019. Klagen er avvist. Det betyr at vi har sikra daglege avgangar heile ?ret fr? alle 34 hamner i ?tte ?r, seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.
ESA har ogs? meddelt at ekstrabetalinga Noreg ga Hurtigruten i 2008 for kj?p av transporttenester mellom Kirkenes og Bergen, ikkje er i samsvar med E?S-reglane for statsst?tte.
?Eg er sv?rt glad for at vi berga Hurtigruten fr? ? g? konkurs i 2008 ved ? inng? ein tilleggsavtale, seier Meltveit Kleppa.
?Vi har enda ikkje motteke sj?lve avgjerda med tilh?yrande premissar. Vi kjenner difor ikkje ESA si vurdering av ulovleg statsst?tte og dermed om krav om tilbakebetaling gjeld heile eller deler av bel?pet. F?rst n?r vi har motteke avgjerda, veit vi meir om det er grunnlag for ? klaga avgjerda inn for EFTA-domstolen, seier samferdselsministeren.

Hurtigruten ASA kan p? eige initiativ f?reta tilsvarande vurdering av h?vet til ? klaga.
Heile saka:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/pressesenter/pressemeldinger/pressemeldinger/den-nye-hurtigruteavtalen-godkjent-av-es.html?id=6503510000

Similar Posts