Politikk

Kritisk lavt og lite framtidsretta tilbud

Tilbudet fra staten i ?rets jordbruksforhandlinger svarer d?rlig p? framtidens utfordringer for norsk matproduksjon. Det synes blottet for klimaprofil og satsing p? b?rekraftig bruk av egne jordbruksarealer. B?ndene tilbys en inntektsvekst som bare er litt over halvparten av det andre grupper f?r.

I formiddag gav regjeringen sitt tilbud til landbruket i jordbruksforhandlingene. Mens kravet fra n?ringa ville gitt b?ndene en inntektsvekst p? 35.000 kroner, tilbyr regjeringen ca. 10.000 kroner. Dette vil ?ke inntektsavstanden mellom b?nder og andre grupper.
– Tilbudet er kritisk lavt. N?r Stortinget har gitt regjeringen i oppdrag ? ?ke norsk matproduksjon og ? styrke l?nnsomheten i n?ringa, er dette overraskende, sier leder i Norges Bondelag, Nils T Bj?rke.
Ingen klimaprofil
I jordbrukets krav var det skissert flere gode l?sninger p? klimautfordringene. Blant annet handler dette om ? utnytte mest mulig av det norske jordbruksarealet p? en b?rekraftig m?te.
– Statsminister Erna Solberg har sagt at klima skal gjennomsyre alt av politikk fra denne regjeringen. Dette tilbudet tar ikke det p? alvor. Her legger regjeringen blant annet opp til en stor omfordeling av midler fra mange sm? g?rdsbruk til noen f? store. Det vil gj?re det vanskelig ? holde landets jordbruksarealer i drift i framtiden, og ? ?ke produksjonen av mat p? norske ressurser, sier Bj?rke.
Vil vurdere tilbudet
Landbruksorganisasjonene vil n? bruke tid til ? sette seg n?rmere inn i tilbudet fra regjeringen og gj?re en seri?s vurdering av om det er grunnlag for videre forhandlinger. Tilbudet vil blant annet bli vurdert opp mot avgj?rende forutsetninger for ? kunne n? Stortingets m?l om ?kt norsk matproduksjon.
-Vi blir stadig flere her til lands. Dette, sammen med de globale og lokale konsekvensene av klimaendringene, gj?r at selv et rikt land som Norge n? m? ta selvforsyningen av mat p? alvor. En framtidsretta og ansvarlig norsk matproduksjon kan ikke baseres p? import, men at vi klarer ? utnytte v?re egne jordbruksarealer p? en klimasmart og b?rekraftig m?te. Det m? v?re l?nnsomt ? bruke jorder og beite over hele landet, sier Bj?rke.
-Bare slik kan vi videreutvikle et norsk landbruk som sikrer trygge, kortreiste og gode r?varer av h?y kvalitet, god dyrehelse, et vakkert kulturlandskap og sv?rt mange arbeidsplasser i n?ringsmiddelindustri, reiseliv og andre n?ringer over hele Norge.
Fakta:
Jordbrukets krav hadde en ramme p? 1,5 milliarder kroner, regjeringen tilbyr 150 millioner kroner.
Regjeringen vil bruke 250 millioner mindre over statsbudsjettet p? matproduksjon i 2015 enn de gj?r i dag, kravet fra jordbruket var ? ?ke overf?ringene med 965 millioner kroner.
For ? kunne fortsette arbeidet med ? tette inntektsgapet mellom andre grupper og b?ndene, la n?ringa opp til en gjennomsnittlig inntekts?kning pr. bonde p? 35.000 kroner. Tilbudet fra staten er omtrent 10.000 kroner. Det utgj?r ca. 60 % av den inntekts?kningen som andre grupper er ventet ? f? og vil s?rge for ? ?ke inntektsgapet.

Kontaktpersoner:
Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bj?rke, tlf: 90150624

1.nestleder, Kristin Ianssen, tlf. 95183787

2.nestleder, Brita Skallerud, tlf. 92457780

Kommunikasjonssjef, Lise Boeck Jakobsen, tlf. 97599866

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.
017700

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy