Internasjonalt

Kulturmidler til barn og unge fordelt over hele landet

Det er n? fordelt 40 millioner nye kroner til kulturtilbud for barn og unge i hele landet. Det er i hovedsak kommuner og kulturskoler som har s?kt om midler. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen og kulturminister Anniken Huitfeldt h?per pengene kan v?re et godt bidrag til et mer mangfoldig kulturtilbud til barn og unge.
– Kommunene og kulturskolene har vist stor interesse for ? s?ke om midler. Det kom inn over 350 s?knader, og av disse har 210 f?tt midler, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.
– S?knadene vitner om en stor bredde i det lokale kulturtilbudet. De som har f?tt tildelt midler omfatter alle uttrykksformer, og det er stor bredde i s?knadene, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.
I hovedsak er det kommunene og kulturskolene som er s?kere til midlene. Men ogs? prosjekter har s?kt. S?knadene omfatter samarbeid mellom SFO og kulturskole, modellfors?k og utviklingsprosjekter. Det har v?rt stor interesse for utpr?ving av prosjekter basert p? Teaching Artist eller lignende modeller.
Det har blitt lagt vekt p? f?lgende:
fordeling av ulike uttrykk
tilbud til flere og nye elevgrupper
geografisk spredning
kvaliteten p? s?knaden
Mange av s?kerne har utvidet eller videreutviklet prosjekter som fikk midler i 2010, og 67 av disse prosjektene, som fordeler seg over alle landets fylker, vil ogs? i 2011 f? midler.
Norsk kulturskoler?d har levert 12 s?knader, som samlet utgj?r vel 11 millioner kroner. Norsk kulturskoler?d f?r innvilget 8 av disse s?knadene med totalt vel 5 millioner kroner. Det er kommet inn 28 s?knader som g?r p? talentutvikling. 20 av disse vil f? midler, noe som utgj?r i underkant av 4 millioner kroner.
Lenke til hvilke skoler og tiltak som har f?tt tildelt st?tte (pdf)
Lenke til hvilke skoler og tiltak som har f?tt st?tte (Excell)
Kontaktpersoner for pressen:
Kulturdepartementet: Hanne Gj?rtz: 957 55 213
Kunnskapsdepartementet Siri Baastad: 996 33 5340000

Similar Posts