Internasjonalt

Kulturmidler til barn og unge fordelt til hele landet

FNs menneskerettighetsr?d vedtok i dag en resolusjon som ford?mmer syriske myndigheters grove og systematiske brudd p? menneskerettighetene. – Vedtaket er et tydelig signal til den syriske demokratibevegelsen om at den har det internasjonale samfunnets st?tte, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
F?r helgen gikk EU-landene, USA og Norge ut og ba president Assad om ? g? av.
– Debatten i menneskerettighetsr?det og resolusjonen viser at regimet i Syria gjennom sin voldsbruk har mistet legitimitet b?de innenfor og utenfor landets grenser. I v?rt innlegg gjentok vi kravet om at Assad b?r g? av, og at det syriske lederskapet m? stoppe volden umiddelbart, sier St?re.
Resolusjonen som ble vedtatt under dagens spesialsesjon i menneskerettighetsr?det i Gen?ve etablerer ogs? en uavhengig, internasjonal unders?kelseskommisjon for ? etterforske brudd p? menneskerettigheter i Syria med sikte p? ? stille de ansvarlige til ansvar. R?det oppfordret p? det sterkeste syriske myndigheter til ? sette en stopper for hensynsl?s vold og drap p? landets egne innbyggere samt ? umiddelbart tillate tilgang for humanit?r hjelp.
– Vi er tilfredse med dagens klare uttalelse fra menneskerettighetsr?det. Det er viktig at det internasjonale samfunnet, med FN i spissen, reagerer samlet p? den alvorlige situasjonen i Syria, og at overgripere stilles til ansvar. Det er s?rlig gledelig at de arabiske landene stemte for resolusjonen. Dette er et viktig signal, sier utenriksministeren.
Resolusjonen som ble vedtatt under dagens m?te fremholder blant annet at angrepene mot fredelige demonstranter kan v?re ? regne som forbrytelser mot menneskeheten.
Dagens spesialsesjon om Syria i Menneskerettighetsr?det ble avholdt i Gen?ve etter initiativ fra EU og st?ttet av Norge.
Ogs? i april i ?r var situasjonen oppe til behandling i FNs menneskerettighetsr?d. FNs h?ykommiss?r for menneskerettigheter ble gitt mandat til ? unders?ke menneskerettighetssituasjonen i landet. H?ykommiss?rens rapport som ble fremlagt i forrige uke avdekket m?nstre av omfattende, grove og systematiske overgrep fra myndighetenes side, inkludert drap, tortur og forsvinninger. Rapporten fastsl?r at overgrepene kan v?re ? regne som forbrytelser mot menneskeheten.
H?ykommiss?ren for menneskerettigheter anbefalte i forrige uke FNs sikkerhetsr?d ? vurdere ? henvise situasjonen i Syria til Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC).0000

Similar Posts