Diplomati

Kun fem land n?r FNs m?l om bistand

Ny FN-rapport om tusen?rsm?l 8:
Kun fem land n?r FNs m?l om bistand

New York, 19 september: Fem land n?r FNs m?l om ? bidra med 0,7 prosent av brutto nasjonalinntekt til bistand ? et av dem er Norge. En ny FN-rapport forteller om blandede resultater n?r det gjelder forpliktelser fra giverland, men tusen?rsm?lene bidrar fortsatt til fremgang.
Den siste statistikken p? tusen?rsm?lene viser at millioner av mennesker har forbedret sin levestandard og livskvalitet etter hvert som m?l om ? redusere fattigdom, ?ke tilgangen til rent vann, forbedre situasjonen for slumbeboere og lik rett til grunnutdanning for gutter og jenter har blitt oppn?dd.
? Vi ser fremgang p? mange omr?der, noe som inneb?rer at flere av tusen?rsm?lene kan oppn?s innen 2015, men det krever innsats, ressurser og politisk vilje, sier assisterende generalsekret?r i FN-sambandet, Rune Arctander.
Tusen?rsm?l 8 stiller krav til de rike landene om ? gi mer bistand, lette gjeldsbyrden p? de fattige landene og utvikle mer rettferdige handelsregler. M?let handler ogs? om tilgang til medisiner og teknologi.

Redusert utviklingshjelp for andre ?r p? rad
Offisiell utviklingshjelp (ODA) ble redusert for andre ?r p? rad i 2012 og falt 4 prosent – ned til 125,9 milliarder dollar fra 134 milliarder dollar i 2011.
Rapporten bemerker at de viktigste ?rsakene til reduksjon i bistanden var innstrammingstiltak foretatt av EU-land.
De landene som n? bidrar mer enn m?let FN har satt for bistand, 0,7 prosent av BNI, er: Danmark, Luxembourg, Nederland, Norge og Sverige. I 2012 ?kte, Australia, ?sterrike, Island, New Zealand, S?r-Korea, Sveits og Storbritannia sine bistandsbudsjetter.
Bilateral bistand til de 49 minst utviklede landene falt 12,8 prosent til rundt 26 milliarder dollar i 2012.
? At Norge sammen med flere land bidrar med det som er satt som m?l av FN i offentlig bistand, er utrolig viktig, b?de for ? n? tusen?rsm?lene, men ogs? for ? vise vei for andre land som ogs? har muligheten til ? bidra ytterligere for blant annet fattigdomsreduksjon og global helse, sier Arctander.
Tilgang til handel, medisiner og teknologi
Utviklingsland har f?tt st?rre tilgang til teknologi og markeder i rike land. De har ogs? f?tt bedre tilgang til en del livsviktige medisiner og st?rre gjeldslette. Giverlandene m? n? fornye sine forpliktelser til ? ?ke bistanden og ?pne en st?rre andel av sine markeder for ? oppn? fremgang p? tusen?rsm?lene, if?lge en ny rapport lansert i dag av FN.
Les ogs?: Gjeldsslette har v?rt h?yt oppe p? agendaen for bistandsministeren. Under ?pningen av den 64. generalforsamlingen skal Utenriksdepartementet, Slett U-landsgjelda og UNCTAD arrangere seminar om gjeldsslette.
Om MDG Gap Task Force:

Millennium Development Goal Gap Task Force, er ledet av FNs Department for Economic and Social Affairs (DESA) og FNs utviklingsprogram (UNDP). Arbeidsgruppen ble skapt av FNs generalsekret?r i mai 2007 for ? bedre overv?king av de globale forpliktelsene som inng?r i tusen?rsm?l nummer 8, det globale partnerskapet for utvikling. Arbeidsgruppen integrerer mer enn 20 internasjonale organisasjoner b?de innen- og utenfor FN, og har som hovedform?l ? systematisk f?lge oppfylling av eksisterende internasjonale forpliktelser og identifisere hull og hindringer i oppfylling av forpliktelsene p? internasjonalt , regionalt og nasjonalt niv? innen offisiell utviklingshjelp , markedstilgang ( handel) , gjeldsforvaltning, tilgang til livsviktige medisiner og ny teknologi.

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.4100

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy