Kulturpolitikk

Kutter 6,2 millioner kroner fra Det frivillige Skyttervesen

Dyktige, faglig kompetente og – enkelte ganger – kanskje i overkant uavhengige. Det er noen av konklusjonene i en evaluering av Datatilsynet som Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har gjort p? oppdrag av Fornyingsdepartementet (FAD).
– Jeg er glad for, selv om jeg ikke akkurat ble overrasket, over at evalueringen underbygger det gode inntrykk jeg tror folk flest har av Datatilsynet, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud i en kommentar.
Rapporten konkluderer med at tilsynet har et sv?rt bredt nedslagsfelt og krevende oppgaver som etaten h?ndterer bra med de tildelte ressurser. Gjennomg?ende f?r Datatilsynet gode skussm?l for faglig dyktighet og gode vurderinger. Det finnes likevel utfordringer.
Difi sl?r fast at Datatilsynet med fordel kan se n?rmere p? hvordan de bruker sine ressurser. Blant annet b?r det vurderes om ?kt samarbeid med andre offentlige etater med oppgaver p? tilgrensende omr?der kan bidra til bedre utnyttelse av ressursene.
Datatilsynet er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med stor bevissthet om denne uavhengigheten. Difi p?peker at uavhengigheten til tider kan synes ? trekkes noe langt. Datatilsynet er dessuten tillagt b?de tilsyns- og ombudsoppgaver, og det fremst?r i enkelte sammenhenger som litt uklart n?r tilsynet opptrer i de ulike rollene, og hvor grensene for rollene de ulike g?r.
– Jeg er enig i at rammene for hvordan Datatilsynet skal ut?ve sin uavhengige stilling kan v?re uklare. Det er viktig b?de for FAD som overordnet departement, og for brukere av Datatilsynets tjenester, at disse rammene blir klarere. Jeg har derfor tatt initiativ til ? f? gjennomf?rt en grundig juridisk utredning av dette temaet, sier Aasrud.
Rapporten er et ledd i oppf?lgingen av Personvernkommisjonens rapport ?Individ og integritet? fra 2009, og tar for seg alle tilsynsmyndigheter p? personvernomr?det. B?de Datatilsynet, Personvernnemnda, Justisdepartementet som lovgiver og FAD som etatsstyrer og forskriftsansvarlig har inng?tt i evalueringsgrunnlaget. Hovedoppmerksomheten har naturlig nok likevel v?rt rettet mot Datatilsynet som ut?vende myndighet.
Evaluering av Datatilsynet (PDF)
0000

Similar Posts