Diplomati

Kvinner i uniform for tryggere fred

Krig p?virker kvinner og menn ulikt. Mennene er de som deltar mest i kamphandlinger, mens kvinnene er de som blir hardest rammet av konflikten. Mandag 16. september kl 19 inviterer FN-sambandet til ?pent m?te om kvinner, fred og sikkerhet p? Lilleraturhuset i Oslo.

Forsvarsminister Anne-Grethe Str?m-Erichsen innleder om Norges holdning til kvinner i internasjonale operasjoner f?r Elisabeth Rehn og NATOs Mari Sk?re deler deres erfaringer med kvinners posisjon i sikkerhetssektoren. Rehn var med p? ? utvikle teksten til FNs sikkerhetsr?dsresolusjon 1325 om nettopp kvinner, fred og sikkerhet.

– Kvinner med v?pen og i uniform gj?r ikke krig mindre brutalt. Men det er st?rre sjanse for varig og rettferdig fred om uniformene som skal sikre freden b?res av kvinner og ikke bare av menn, sier Kari Solholm, generalsekret?r i FN-sambandet.

Kvinner rammes hardest fordi seksuell vold brukes som strategisk v?pen for ? n? milit?re eller politiske m?l. I DR Kongo alene har det blitt rapportert over 200 000 voldtekter p? 2000-tallet, og m?rketallene er enorme.
FNs sikkerhetsr?d bestemte seg for at retningen m?tte endres og vedtok resolusjon 1325 om kvinner, fred, og sikkerhet i ?r 2000. Sikkerhetsr?det tok for f?rste gang stilling til kvinners erfaringer i krig og deres rolle i fredsbyggende arbeid. Resolusjon 1325 sl?r fast at seksuell vold i konflikt m? stanses, de som beg?r overgrep skal f? sin straff og kvinner skal spille en mer aktiv rolle i ? forhindre konflikter, i fredsprosesser og i fredsoperasjoner.
P? tross av at kvinners inntreden i sikkerhetssektoren bygger tillit, s? utgj?r kvinner kun tre prosent av soldatene og ti prosent av politibetjenter i FNs fredsbevarende styrker. Tallene for kvinner i nasjonal sikkerhetssektor globalt er ikke mer oppl?ftende. Norge har m?l om 20 prosent kvinner i Forsvaret inn 2020 og har i dag kun 8,5 prosent kvinner. I politiet er tallene noe bedre da det ved utgangen av 2011 var snaut 20 prosent kvinner i norsk politi.

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.1420

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy