Kulturpolitikk

Kvinner og barn voldtas i flyktningeleirene i Goma. JOIN er i gang med n?dhjelp.

21-12-2012 10:40 JOIN good forces JOIN good forces mottok nylig 7,1 millioner kroner fra NORAD til n?dhjelp for internflyktningene i og rundt Goma i DR Kongo. Gjennom sin lokale partner Hope in Action er arbeidet n? i gang med ? formidle helsehjelp til de mer enn 100 000 internt fordrevne som befinner seg I dette omr?det.

JOIN good forces mottok nylig 7,1 millioner kroner fra NORAD til n?dhjelp for internflyktningene i og rundt Goma i DR Kongo. Gjennom sin lokale partner Hope in Action er arbeidet n? i gang med ? formidle helsehjelp til de mer enn 100 000 internt fordrevne som befinner seg I dette omr?det.

Barnehjemmet til Mama Jeanne som JOINs givere st?tter opplevde at kj?kkenhuset ble truffet av en granat da M23 overtok kontrollen over Goma 20. november. Her er arbeidet med ? bygge et nytt kj?kkenhus startet. Med ekstra st?tte fra norske givere kunne sement og murstein kj?pes inn. Barnehjemmet er n? overfylt ettersom nye barn som har mistet eller har kommet bort fra sine foreldre under flukt n? har kommet til barnehjemmet. Mange barn kommer ogs? sammen med sine m?dre som er voldtatt og skadet.

Situasjonen i denne urolige delen av DR Kongo er fortsatt sv?rt anspent. De siste dagene har soldater fra Angola og Tanzania kommet til Goma. De er invitert av president Kabila. F? mil utenfor byen holder geriljah?ren M23 kontroll over et st?rre omr?de. Trusselen fra M23 om ? igjen ta kontroll over byen er sv?rt reel. Geriljah?ren forlot byen etter ? ha t?mt b?de bankene og v?penlagrene og er derfor godt utrustet for nye kamper. Dette er n? ingen geriljagruppa slik vi er vant ? se dem, men en velutrustet, disiplinert h?r.
Det p?g?r n? fredsforhandlinger i Kampala og v?r kilde melder om en positiv utvikling der det ser ut til at det g?r mot en “afrikansk l?sning”. Det betyr at Kabila vil tillate at guvern?ren i Nord-Kivu ikke f?r returnere og erstattes av viseguvern?ren. M23 f?r sentrale poster i delstatens administrasjon. Et slikt resultat vil v?re et overraskende gjennombrudd.
Spesielt i fjellomr?det Masisi er det n? sv?rt urolig. Der har flere mindre geriljagrupper drevet over 50 000 mennesker p? flukt, 17 landsbyer er ranet og brent ned. JOIN har i dette omr?det b?de mottakssentre for voldtatte kvinner og flere hus som med st?tte fra norske givere er bygget for voldtatte kvinner som er utst?tt fra sine familier. Disse st?r fortsatt, men det meldes om en stor ?kning i antall ofre etter voldtekter som ankommer sentrene. Til tross for uroen i omr?det klarer vi likevel ? transportere kvinnene og barna som trenger medisinsk hjelp ned til Kyeshero Hospital i Goma. Ogs? p? mottakssentrene i Goma, Kitchanga og Pinga rapporteres det om stor p?gang av stygt skadede kvinner og barn som trenger hjelp. Et av v?re mottakssentre i Pinga ble ?delagt av en geriljagruppe.
Mange av flyktningene fra Masisi-omr?det bor n? i flyktningeleirene Mugunga 1 og 3 like utenfor Goma sentrum. Sikkerhetssituasjonen i leirene er sv?rt d?rlige og mange kvinner og barn voldtas inne i leirene. V?re feltarbeidere arbeider n? i leirene for ? hjelpe disse voldtektsofrene. Det er ogs? reist 3 helsestasjoner der det deles ut medisiner, n?ringstilskudd for underern?rte barn og f?rstehjelp. To nye helsestasjoner st?r klare om et par dager og i l?pet av 14 dager vil 30 slike helsestasjoner st? klare rundt Goma, i Beni og i Sake omr?det.
Resultatet fra fredsforhandlingene som n? er forlenget ut ?ret vil bli avgj?rende for hvordan den sv?rt ustabile situasjonen i omr?det vil utvikle seg.
Her i Norge g?r vi inn i juleh?ytiden og vi ?nsker hverandre en fredfylt tid sammen med familiene v?re. JOIN ?nsker ogs? ? inkludere flyktningene i DR Kongo i dette ?nsket og utfordrer alle til ? gi dem sin st?tte ved ? sende sms; KONGO til 2160 og gi 200 kroner til barn og kvinner som trenger v?r hjelp.
Ytterligere informasjon kan f?s ved ? kontakte JOIN good forces
v/Oddvar Espegren p? tlf. 489 59 585
eller mail: [email protected]

A to już wiesz?  N? kan referansepersoner bruke S?knad p? nett

Bilde: P? Kyeshero Hospital kommer mange ny voldtektsofre. Denne jenta er 13 ?r gammel og ble voldtatt i en av flyktningeleirene.
Utfordrende, n?dvendig og sterkt lokalt forankret er kjennetegnene p? JOIN good forces. V?re feltarbeidere g?r ofte inn i farlige omr?der som er vanskelig tilgjengelige. De krysser veisperringer og krigssoner for ? opps?ke ofre for vold og krig. Alle steder bringer de hjelp, h?p, mot og tro p? en bedre fremtid. www.joingoodforces.no
1200

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy