Partier

Kviterussland ny observat?r i Den nordlege dimensjon

Den 2. november var utanriksminister Jonas Gahr St?re vert for det andre ministerm?tet i Den nordlege dimensjon. Som eit resultat av m?tet vart ministrane samde om at Kviterussland skulle inviterast med som ny observat?r.
– Det er positivt at Kviterussland no f?r offisiell observat?rstatus i Den nordlege dimensjon ettersom landet allereie deltek i det praktiske arbeidet i omr?det, seier utanriksminister St?re. Dette gjeld b?de milj?, helse, transport og kultur, der landet tar del i ein rekkje prosjekt.
Den nordlege dimensjon vil med dette ha tre observat?rar ? USA, Canada og Kviterussland.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy