Partier

Lahnstein til ?konomisk forum og atomkommisjonsm?te i Murmansk

Statssekret?r Erik Lahnstein bes?ker Murmansk 1.-4. oktober. Han vil bes?ke Murmansk ?konomiske forum og delta p? p? det ?rlige m?te i den norsk-russiske felleskommisjonen for atomsamarbeid.
1.-2. oktober
Bes?ke norske bedrifter p? utstillingen ?Sevtek?. Delta i debatt p? Murmansk ?konomiske forum om utviklingen av nordomr?dene med blant annet russisk visestatsminister Sergej Ivanov og regionalminister Viktor Basargin. M?te med Statoil og bes?k hos ?len Betong og Reinertsen. Holde innlegg p? konferansen ?Nordlige havner: Utvikling, investering og partnerskap.?
3. -4. oktober
M?te i atomkommisjonen og bes?k til Andrejev-bukta. Diskusjon og gjennomgang av prosjekter som mottar norsk st?tte under det norsk-russiske samarbeidet om atomsikkerhet.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgiver Marte Lerberg Kopstad, mobil 995 22 026
Atomkommisjonsm?tet: Seniorr?dgiver Johnny Almestad, mobil 481 80 3240000

Similar Posts