Lanserer handlingsplan for ivaretakelse av veteraner

Den norske ambassaden i Asmara (inkludert visumseksjonen) har tekniske problemer, og vil dessverre ikke v?re operativ i perioden fra 1. til ca. 12. mai 2011. Vi beklager de ulemper dette medf?rer for s?kerne.0000

Authors
Top