Internasjonalt

Lanseringen av moratoriet er et viktig skritt framover

– De seneste voldshandlingene i Sudan, i det omstridte omr?det Abyei, representerer klare og urovekkende brudd p? fredsavtalen fra 2005, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
I l?pet av helgen har nordsudanske styrker angrepet og tatt milit?r kontroll over Abyei by. Myndighetene i Khartoum har ogs? tatt en unilateral beslutning om ? oppl?se administrasjonen i omr?det. Den milit?re offensiven var foranlediget av et angrep mot en FN-ledet konvoi med nordsudanske styrker. En troppeforflytning som var forh?ndsgodkjent av begge parters milit?re myndigheter.
– Torsdagens angrep mot nordsudanske styrker er uakseptabelt og m? ogs? kunne betraktes som et angrep mot FN. Nordsudanske styrkers milit?re fremst?t mot ulike m?l i omr?det rundt Abyei er likevel en grov overreaksjon og en uansvarlig handling som i verste fall kan sette fredsprosessen i fare. Jeg oppfordrer partene til umiddelbart ? trekke alle v?pnede styrker ut av Abyei, i tr?d med tidligere inng?tte avtaler, sier St?re.
Striden om Abyei blusser opp p? et skjebnesvangert tidspunkt ? mindre enn syv uker f?r S?r-Sudan blir en selvstendig stat den 9.juli.

– Jeg er urolig for hvilke konsekvenser dette kan f? for delingsforhandlingene som p?g?r mellom nord og s?r, sier utenriksministeren. Den korte tiden som gjenst?r f?r Sudan blir delt m? brukes ved forhandlingsbordet og ikke p? slagmarken. Striden om Abyei kan umulig l?ses med milit?re virkemidler. Jeg oppfordrer partene til ? fortsette forhandlingene om alle ul?ste sp?rsm?l, inkludert en varig l?sning for Abyei som er i tr?d med fredsavtalen (CPA) og voldgiftsdomstolens grensekjennelse, sier St?re.
0000

Similar Posts