Diplomati

Lederskifte i JOIN good forces

Lederskifte i JOIN
Oddvar Espegren direkt?r i JOIN good forces g?r 1. juni av med pensjon fra sin lange karriere innen norsk bistand. Oddvar har arbeidet som leder i flere ulike organisasjoner som Kirkens N?dhjelp, NORAD, Str?mmestiftelsen, Bistandsnemda (Digni), NORFUND og de siste fem ?rene i JOIN good forces. Med sin lange erfaring og kunnskap har han bidratt til utvikling og bistand over hele verden.
Tore Gullaksen overtar n? stillingen som direkt?r i JOIN. Han har siden 2011 v?rt ansatt som administrasjon og innsamlingsleder. Tore har over 20 ?rs erfaring innen Fundraising og organisasjonsutvikling i Norge, Afrika, Asia og S?r Amerika. Han har tidligere v?rt markedssjef i Str?mmestiftelsen og har innehatt ulike r?dgiver og konsulentstillinger. Han har ogs? innehatt flere lederstillinger innenfor privat n?ringsliv.
Jostein S?th er ansatt som prosjekt coordinator i JOIN. Han kommer fra stillingen som redaksjonsleder i Norea Mediemisjon. Jostein har utdannelse innen journalistikk og bistand og har lang arbeidserfaring prim?rt innenfor sektorene media og misjon i inn- og utland. Han har utenlandserfaring fra ?st- og Vest-Afrika.
For mer informasjon kontakt:
Marit Toppe Berg
Kommunikasjonsleder i JOIN
Tlf. 990 45 339

Utfordrende, n?dvendig og sterkt lokalt forankret er kjennetegnene p? JOIN good forces. V?re feltarbeidere g?r ofte inn i farlige omr?der som er vanskelig tilgjengelige. De krysser veisperringer og krigssoner for ? opps?ke ofre for vold og krig. Alle steder bringer de hjelp, h?p, mot og tro p? en bedre fremtid.
JOIN er i dag den st?rste norske organisasjonen som arbeider spesielt med krigsvoldtatte kvinner og barn i Nord-Kivu i DR Kongo. I november 2012 ?pnet vi et spesialsykehus med 300 senger for kvinner og et st?rre utvidelse av Heal Africa Hospital i Goma. Dette ble finansiert med 54 millioner fra norsk U D. JOIN har lang erfaring i arbeid rettet mot barnesoldater og fredsbyggende arbeid i krigsurolige land som DR Kongo.
For mer informasjon: www.joingoodforces.no
3000

Similar Posts