Internasjonalt

Legg til rette for bustadmodellar med ?Leige f?r eige?

Statssekret?r Heidi S?rensen deltar p? befaring p? Bygd?y mandag 11. april i forbindelse med reguleringsplan for Bygd?y Kongsg?rd. B?de Riksantikvaren og Fylksmannens milj?vernavdeling har fremmet innsigelse mot planen p? grunn av konflikt med kulturminne- og milj?verninteresser.
Pressen er velkommen til ? delta p? befaringen.
Program:
Kl. 12.00-13.30: M?te med presentasjon og saksgjennomgang
Sted: Oslo r?dhus
Innlegg om videre prosess og fredningssaken ved statssekret?r Heidi S?rensen. Redegj?relser fra Oslo kommune, Riksantikvaren, Fylkesmannens milj?vernavdeling og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet som representant for staten som grunneier.
Kl. 13.30 Avreise med minibuss fra Borgg?rden Oslo r?dhus til Bygd?y
Kl. 13.45 Ankomst Bygd?yveien/Dronning Blancas vei for ? se i retninger, mot Hengs?sen/barnehagen, Dronningberget, og Rodel?kken/ridehallen, samt gang- og sykkelvei
Kl. 14.15 Kj?rer via Hengsengveien, eventuelt ogs? via Rodel?kken og til Str?msborg
Kl. 14.30 Str?msborg
Kl. 15.00 Kj?rer inn i Kongeskogen fra s?r
Ca kl 15.30 Bussen returnerer til Oslo r?dhus

Kontaktperson hos Fylkesmannen: Informasjonsr?dgiver Kari ?yen Gay, 22 03 35 05
Kontaktperson Milj?verndepartementet: Avdelingsdirekt?r Bj?rn Casper Horgen, 22 24 59 09 0000

Similar Posts