Partier

Libya utestengt fra FNs menneskerettighetsr?d

FNs generalforsamling har besluttet ? stenge Libya ute fra FNs menneskerettighetsr?d. Det skjer som f?lge av libyske myndigheters alvorlige og systematiske menneskerettighetsbrudd mot egen befolkning.
Det er f?rste gang siden Menneskerettighetsr?det ble opprettet i 2006 at et medlem blir midlertidig fjernet fra r?det. Suspendering krever to tredels flertall blant medlemslandene. Vedtaket i New York tirsdag var enstemmig.
– Vedtaket i Generalforsamlingen er f?rst og fremst viktig for FNs troverdighet. Det understreker at medlemslandene mente alvor da de i 2006 sa at medlemmer i Menneskerettighetsr?det skal suspenderes om de beg?r alvorlige og systematiske menneskerettighetsbrudd, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
Norge var medforslagsstiller for resolusjonen som ble fremmet av de arabiske landene Libanon, Jordan og Qatar, samt de afrikanske landene Botswana, Gabon og Nigeria. Vedtakets forankring i de to regionale gruppene Libya tilh?rer understreker den brede enigheten om ? suspendere Libya.
P? fem dager har FN gjennom separate vedtak i Menneskerettighetsr?det (fredag), Sikkerhetsr?det (l?rdag) og Generalforsamlingen (tirsdag) enstemmig og i klare ordelag ford?mt situasjonen i Libya og truffet tiltak for ? legge ytterligere press p? makthaverne og holde dem ansvarlige.
– Vedtaket viser igjen at FNs medlemsland st?r samlet i sin ford?mmelse av regimet i Tripoli. Libyske myndigheter har ansvar for ? beskytte egen befolkning. Overgrepene m? opph?re umiddelbart og de ansvarlige straffes, sier utenriksminister St?re.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Addis Abeba   #Erik Solheim   #Pressekontakt Fungerande   #Sudan