Internasjonalt

Livreddende hjerte- og karregister

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik skal kjempe for barns utdanning i fattige land i et nytt, internasjonalt panel.
Bondevik skal sammen med det h?yprofilerte panelet skape ?kt politisk oppmerksomhet om behovene for utdanning, s?rlig i fattige land.
? Vi har kommet langt i kampen om utdanning for alle i fattige land. Mange barn og ungdom f?r likevel ikke g?tt p? skole fordi de vokser opp der det er konflikt og katastrofer. Det er her vi m? sette inn st?tet, sier milj?- og utviklingsminister Erik Solheim.
M?let er at alle barn skal f? sin rett til utdanning innen 2015. Til tross for store framskritt blant annet i Afrika, mangler nesten 70 millioner barn en skoleplass.
? Jeg er glad for ? f? v?re med i arbeidet for utdanning, som jeg alltid har hatt stor interesse for. Det st?r fortsatt mye igjen for ? gi alle barn og unge i utviklingsland utdanning. Vi kan l?re fra de som har lykkes og overf?re erfaring til andre, sier Kjell Magne Bondevik, leder for Oslosenteret for fred og menneskerettigheter.
? Bondevik kan bidra med mye viktig kunnskap og kompetanse, ikke minst hvor viktig det er at jenter f?r utdanning, sier Solheim.
Panelet ledes av Storbritannias tidligere statsminister Gordon Brown og Graca Machel. ?vrige medlemmer er blant andre dronning Rania av Jordan, FNs tidligere generalsekret?r Kofi Annan og artisten Angélique Kidjo.
Det er organisasjonen Global Campaign for Education (GCE) som st?r bak panelet. Det er en allianse av frivillige organisasjoner og l?rerforeninger fra 180 land.
Norge ga 1,6 milliarder kroner i bistand til utdanning i fjor. Pengene blir brukt for ? gi barn utdanning i blant annet Afghanistan, Sudan, Pakistan, Nepal, Tanzania og De palestinske omr?dene. Norge er det landet som gir mest til FNs barnefond (UNICEF).
Pressekontakt for Solheim: Pressevakten for utviklingssaker, mobil 913 95 000.
Pressekontakt for Bondevik: kommunikasjonsr?dgiver H?vard Kleppa, mobil 930 54 086.0000

Similar Posts