Diplomati

L?fter norsk matproduksjon

– Det er viktig ? tenke globalt, men handle nasjonalt. Verden trenger mer mat. Derfor er det viktig ? l?fte norsk matproduksjon slik utenriksministeren har gjort sammen med landbruksministeren, sier generalsekret?r i Norges Bondelag, Per Skorge.

L?ftet opp ministere

Norges Bondelag l?ftet i dag opp utenriksministeren Espen Barth Eide (Ap) og landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum ( Sp) opp p? en traktor som en symbolsk gest fordi Regjeringen har st?tt opp for importvernet, som er n?dvendig for ? sikre norsk matproduksjon.
– Norsk matproduksjon m? sees i en st?rre helhet. Det er kun innenfor rammene av et importvern at vi kan sikre egen matproduksjon og dermed hindre at vi legger beslag p? andre lands areal. FN mener verden trenger 60% mer mat innen 2050. Mat b?r derfor v?re et viktig tema i valgkampen p? samme linje som klimautfordringene, utdyper Skorge.

Lav selvforsyningsgrad

– I Norge har vi en selvforsyningsgrad p? 48% inkludert fisk. Hvis man trekker fra fisk og importert fôr ligger denne graden p? 40. Land som Frankrike importerer til sammenligning kun 13 %. ? sikre matsikkerhet og forsyning er en viktig rolle i utenrikspolitikken. Vi skal bidra med matproduksjon i en verden som trenger mer mat, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
I et m?te med Norturas ansatte ved anlegget p? Rudsh?gda, understreket han ogs? at det er en utenriksministers oppgave ? sikre nasjonale interesser og arbeidsplasser.

Landbruk p? dagsorden

Espen Barth Eide og Trygve Slagsvold Vedum var begge p? en rundtur i matfylket Hedmark med bes?k hos Nortura, Geno og b?nder. Etter ? ha jobbet sammen om tollvernet vil de sammen n? ogs? sammen sette landbruk p? dagsorden i valgkampen.
– Nordmenn har kanskje begynt ? ta maten de spiser for gitt. Men n?r Kina har g?tt fra ? v?re nettoeksport?r til nettoimport?r av mat p?virker dette Norge og det globale varemarkedet. De fleste land har innsett at selvforsyning er n?kkelen for beredskap og sikkerhet, sier Trygve Slagsvold Vedum.
– EU og Norge har p? mange m?ter lik landbrukspolitikk som best?r av subsidier og tollvern, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
Sikrer 4000 b?nder

Tollomleggingen i fjor sikrer fortsatt drift for 4000 b?nder. Dette antallet tilsvarer antall melkeb?nder p? Vestlandet, Nord-Norge, Agder og Telemark til sammen. Dersom tollomleggingen fra krone til prosenttoll reverseres, slik borgelige partier har varslet, vil det kunne f? dramatiske f?lger:
– Hvis en matvarekjede velger ? produsere sin egen merkevare p? et dansk meieri og dermed skviser ut den norske fastosten p? grunn av lavere produksjonskostnader, vil det f? fatale konsekvenser for titusenvis av mennesker. Det handler ikke bare om b?nder, men ogs? om arbeidsplasser i n?ringsmiddelindustrien og turistn?ringen i Norge. Og Ikke minst vil det ramme forbrukerne, som mister muligheten til ? velge norsk, avslutter Skorge som oppfordrer velgerne til ? ta et matvalg.

Les mer om kveldens debatt her.

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.
39500

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy