Politikk

L?fter offentlige virksomheter opp i skyen!

Software Innovation har lansert sak- og arkivl?sningen Public 360° i skyen. IT-selskapet ?nsker ? gj?re det enklere for den offentlige forvaltning ? ta i bruk nye og moderne tjenester. ?Vi skal v?re en sterk p?driver til innovasjon i offentlig sektor, sier administrerende direkt?r Torstein Harildstad.
Det norske programvareselskapet lanserer i april en online-versjon av Public 360° og blir dermed den f?rste leverand?ren p? det norske markedet med en komplett NOARK 5-godkjent sak- og arkivl?sning i skyen. Den nye l?sningen, som har f?tt navnet Public 360°Online, vil spille en sentral rolle i Software Innovations videre produktsatsning og markedsutvikling.
Cloud som driver for offentlig innovasjon
Software Innovation er en sentral leverand?r og samarbeidspartner i flere offentlige digitaliseringsprosjekter hos kunder b?de i Norge, Danmark og Sverige med sin l?sning Public 360°. Selskapet mener skytjenester som Public 360° Online blir en viktig driver for innovasjon i offentlig sektor fremover.
-Ved ? ta i bruk skyl?sninger vil kundene alltid ha tilgang til siste versjon av programvaren. Det gj?r at nasjonal infrastruktur og nye tjenester kan tas i bruk mye raskere, og bidrar dermed til en ?kt innovasjonsgrad hos offentlige virksomheter, sier Torstein Harildstad, administrerende direkt?r i Software Innovation.
-At ansatte i disse virksomhetene f?r tilgang til nye, digitale l?sninger for saksbehandling og arkivering, gj?r at arbeidsprosesser effektiviseres og at den service som ytes innbyggere og n?ringsliv blir raskere og bedre, understreker han.
Digitalt demokrati
Public 360°Online er f?rst og fremst et tilbud til offentlige virksomheter som ?nsker en enklere, mer fleksibel, kostnadseffektiv og driftssikker l?sning. Software Innovation peker samtidig p? at den skybaserte l?sningen skaper store fordeler gjennom demokratisering av tilgangen til moderne teknologi.
-Enten virksomheten er stor eller liten, f?r den rask og enkel tilgang til samme type l?sning. En organisasjons struktur og st?rrelse har minimal betydning for anskaffelse og implementering, ettersom det verken kreves investeringer i infrastruktur eller kostnader knyttet til implementering og oppgradering, sier Harildstad og fortsetter:
-Da blir det for eksempel enklere for sm? kommunale virksomheter ? ta i bruk nye digitale tjenester, som sikre digitale postkasser og andre nye fellesl?sninger, og leve opp til forventningene skissert i regjeringens digitaliseringsprogram, p?peker Harildstad.
En sikker l?sning
Det er lagt stor vekt p? at l?sningen skal tilfredsstille strenge krav til sikkerhet. Software Innovation forteller at dokumenter i Public 360° Online er trygt lagret og at persondata h?ndteres korrekt.

-Vi har ved utvikling av Public 360° Online v?rt i dialog med Datatilsynet og benyttet oss av ekstern hjelp for ? vurdere v?re tekniske og prosedyremessige tiltak, forteller Harildstad. -Vi mener at en skyl?sninger er minst like god som en lokal l?sning n?r det kommer til sikkerhet.

Et nytt tankesett
Software Innovation har hatt et tett samarbeid med Microsoft i arbeidet med det nye tilbudet. Programvaren kj?res p? Microsoft Azure i Microsofts europeiske datasentre.
-Overgangen til skytjenester stiller h?yere krav til leverand?rene. De m? levere gode l?sninger og holde innovasjon oppe for ? tiltrekke og beholde kunder. Det er en ny m?te ? tenke p?. I tillegg m? l?sningene v?re tilpasset de forskjellige plattformene som brukerne forholder seg til i hverdagen, sier Michael Jacobs, administrerende direkt?r i Microsoft Norge.
Et vendepunkt for offentlige skyl?sninger
Harildstad mener det er et godt tidspunkt for lansering av den nye skyl?sningen.
-Det kan virke som at markedet har n?dd et vendepunkt. For det f?rste er teknologien klar. Produktet er der og virker. For det andre er markedet klart, vi opplever at kundene v?re ettersp?r skyl?sninger og at IT-analyseselskapet Gartner stiller seg sv?rt positive til utviklingen. I tillegg ser myndighetene ut til ? v?re klare, forteller han.
– I f?rste omgang er det de mindre kommunale foretakene vi retter oss mot. Etterhvert vil l?sningen ogs? favne en bredere offentlig m?lgruppe. Produktet og ettersp?rselen er der, n? er fokuset ? skalere opp denne delen av virksomheten, sier Harildstad.
P? bildet fra venstre: J?rgen Fidjeland, daglig leder i T?nsberg Rense, Michael Jacobs, administrerende direkt?r i Microsoft Norge og Knut-Erik Gudim, produktsjef i Software Innovation.
Om Software Innovation:
Software Innovation er et skandinavisk programvareselskap med en voksende internasjonal tilstedev?relse. Selskapet utvikler og selger programvare for Enterprise Content Management (ECM) og informasjonsh?ndtering bygget p? Microsoft-teknologi. Selskapet har 30 ?rs kompetanse og erfaring med ? levere standardl?sninger for dokumenth?ndtering, saksbehandling og teknisk dokumentkontroll. V?r misjon er ? hjelpe virksomheter med ? gj?re informasjon til sin mest verdifulle ressurs. Selskapet har rundt 340 ansatte og l?sningene selges og leveres ogs? gjennom et internasjonalt partnernettverk. Software Innovation tilbyr produktene ProArc, Business 360° og Public 360°/DocuLive, som i dag brukes av mer enn 600 virksomheter og 200.000 brukere i privat og offentlig sektor. http://www.software-innovation.no/ 0000

Similar Posts