Internasjonalt

Lukking av fiske etter lange og brosme for kystfart?y over 28 meter

Statsministeren og statsr?dane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: regjeringskonferanse p? Statsministerens kontor m?ndag og torsdag kl. 12.30 og statsr?dsm?te p? Slottet fredag kl. 11.00.

M?ndag 13. juni:
Statsminister Jens Stoltenberg deltek p? eit givarm?te for den globale vaksinealliansen GAVI, i London. Programmet ser forel?pig slik ut:

Kl. 09.00: Bilateralt m?te med Storbritannias statsminister David Cameron.

Kl. 09.30: Opning av GAVIs givarm?te.

Statsministeren er tilgjengeleg for norsk presse om lag kl. 10.

Pressekontaktar er kommunikasjonsr?dgjevar Tor Borgersen, telefon 909 38 987 og Stein Iversen ved den norske ambassaden i London, telefon +44 77 75 52 47 37.
Tysdag 14. juni:
Statsminister Jens Stoltenberg reiser til ?stfold, der han blant anna bes?kjer Hornnes skole i Sarpsborg og gipsplateprodusenten Gyproc i Fredrikstad.

Ved bes?ket vil det vera fokus p? oppussing og rehabilitering i offentleg sektor og p? korleis delar av n?ringslivet kom seg igjennom den internasjonale finanskrisa. Statsministeren bes?kte Hornnes skole og Gyproc ogs? i januar 2009.

Kl. 14.15: Statsministeren bes?kjer Hornnes barneskole i Sarpsborg, der han blant anna f?r sj? korleis pengar fr? regjeringa sin tiltakspakkke er brukt til oppussing.

Adresse: Skolebakken 5, Skjeberg.

Kl. 15.05: Statsministeren bes?kjer gipsplateprodusenten Gyproc i Fredrikstad. Bedrifta m?tte permittera fleire tilsette p? grunn av finanskrisa, men har i v?r auka produksjonsniv?et.

Adresse: Habornveien 59, Gamle Fredrikstad.

Pressekontaktar er politisk r?dgjevar Sindre Fossum Beyer, telefon 909 92 078 og kommunikasjonsr?dgjevar Arvid Samland, telefon 930 51 458.

Onsdag 15. juni:
Statsminister Jens Stoltenberg bes?kjer Nord- og S?r-Tr?ndelag.

Kl. 09.05: Statsministeren bes?kjer den nyopna Stokkan ungdomsskole i Stj?rdal.

Kl. 13.00: Statsministeren bes?kjer Statoils forskingssenter p? Rotvoll, saman med konsernsjef Helge Lund.

Kl. 14.30: Statsministeren deltek p? N?ringslivskonferansen 2011, p? Lerkendal stadion.

Pressekontaktar er statssekret?r Hans Kristian Amundsen, telefon 915 68 224 og kommunikasjonsr?dgjevar Arvid Samland, telefon 930 51 458.

Torsdag 16. juni:
Kl. 17.00: Statsministeren deltek p? gjenopninga av Universitetets aula i Oslo. Aulaen er pussa opp i samband med Universitetet i Oslos 200-?rsjubileum.

Pressekontaktar er statssekret?r Hans Kristian Amundsen, telefon 915 68 224 og kommunikasjonsr?dgjevar Camilla Ryste, telefon 482 13 216.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy