Partier

Lysbakken tok i mot kvinnepanelets rapport

I dag overleverte kvinnepanelet sin rapport til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

– Jeg har n? f?tt konkrete r?d fra kvinnepanelet og skal g? grundig gjennom rapporten. Innspillene fra kvinnepanelet er viktige og sentrale ikke bare for meg, men ogs? for flere andre. Kvinnepanelets rapport skal vurderes i sammenheng med en handlingsplan for likestilling, som regjeringen skal legge fram til v?ren. Rapporten vil ogs? bli sett i sammenheng med Likestillingsutvalget som regjeringen har satt ned for ? utrede norsk likestillingspolitikk med utgangspunkt i livsl?p, etnisitet og klasse, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.
Kvinnepanelet ble etablert av Lysbakken 1. februar i ?r. Panelet har v?rt bredt sammensatt, og ledet av Loveleen Rihel Brenna. M?let med kvinnepanelet er at det skulle bidra til debatt og modernisering av kj?nnslikestillingen i Norge.
Kvinnepanelets rapport favner om en rekke viktige temaer som blant annet kultur og arbeid, vold mot kvinner, tause stemmer og helse.
Her kan du lese rapporten:
Kvinnepanelets rapport (Word)
Kvinnepanelets rapport (Pdf)0000

Similar Posts