Diplomati

M? ?ke hjelpen til Mali

M? ?ke hjelpen til Mali
22-03-2013 07:00 Plan Norge P? ett?rsmarkeringen for kuppet i Mali, oppfordrer Plan de rike landene til ? trappe opp den humanit?re hjelpen til Mali. Organisasjonen ser med bekymring p? at mangelen p? internasjonal bistand rammer barna spesielt hardt.

P? ett?rsmarkeringen for kuppet i Mali, oppfordrer Plan de rike landene til ? trappe opp den humanit?re hjelpen til Mali. Organisasjonen ser med bekymring p? at mangelen p? internasjonal bistand rammer barna spesielt hardt.
Halvparten av de 450.000 som har flyktet fra hjemmene sine p? grunn av den milit?re uroen, er barn. I l?pet av konflikten har 700.000 barn og unge f?tt avbrutt utdanningen. Fremdeles st?r 200.000 uten skoletilbud, og en stor andel av barna lever i utrygghet.
? Barna rammes spesielt hardt i denne flykningekrisen. Mange har opplevd traumer, lever med matmangel, uten skoletilbud og med betydelig ?kt risiko for vold og overgrep. Vi f?r rapporter om jenter som blir giftet bort sv?rt unge etter at de m?tte flykte og dermed sluttet p? skolen, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.
Fortsatt for lite
Plan har trappet opp hjelpearbeidet b?de i Mali og i nabolandene Burkina Faso og Niger med hovedvekt p? utdanning, beskyttelse av barn, vann, sanit?r og hygiene.
Bj?rn?y etterlyser n? ?kt bistand fra giverland, ogs? fra Norge.
I januar hadde de humanit?re organisasjonene f?tt inn knapt 1 % av midlene som trengs til Sahel-regionen. Etter giverlandskonferansen i Addis Abeba er vi oppe i 15 %, men det er fortsatt altfor lite for ? kunne gi den n?dvendige bistanden til folket i Mali, sier Bj?rn?y.
Hun mener Norge b?r kunne bevilge mer enn de 30 millionene som har kommet i ekstrabevilgninger til Mali gjennom FN.
? Barn i konflikt kan ikke vente med ? f? utdanning til konflikten er over, sier Bj?rn?y.
M? se forbedringer
Hun mener husly, gjenoppbygging og beskyttelse av barn i Mali b?r v?re en topp prioritet blant verdens regjeringer.
? Finansieringsgapet er urovekkende og et stort hinder for ? n? ut til de aller mest s?rbare, som er barna. Vi trenger en langsiktig forpliktelse fra det internasjonale samfunnet til ? gjenoppbygge landet og gi barna trygghet og utdanning. Det er viktig at lokalbefolkningen snart ser forbedringer i situasjonen. Hvis ikke er det fare for at Islamistene igjen kan f? fotfeste, sier Bj?rn?y.
Plan trenger per dags dato 25 millioner dollar for ? s?rge for at barn f?r fortsette p? skolen, f? hjelp til ? bearbeide traumer og tilgang til rent vann og toaletter.
Bilder, grafikk og videoreportasje i feltene under.
Plan Norge – 75 ?r for og med barn0000

A to już wiesz?  Rapport om turistfiske i sj? p? h?ring

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy