Partier

M?ltallet for tvangsreturer n?s ? likevel skal flere sendes ut

– Politiets utlendingsenhet ser ut til ? overoppfylle m?ltallet for tvangsreturer. P? tross av rekordstore returtall vil Regjeringen holde trykket p? uttransportering ut 2010. Derfor bevilger vi n? ytterligere 3,5 millioner kroner for ? kunne uttransportere enda flere i ?r, sier justisminister Knut Storberget.
I revidert nasjonalbudsjett for 2010 ble Regjeringens m?ltall for antall tvangsmessige returer av utlendinger uten lovlig opphold ?kt fra 3700 til 4200 personer. N? vil Regjeringen at enda flere skal sendes ut.
– Regjeringen f?lger opp Soria Moria II. Vi styrker returarbeidet og ?ker antallet uttransporteringer p? utlendingsfeltet. Det har stor betydning for asylinstituttets legitimitet, sier justisminister Knut Storberget.
Til og med 31. oktober 2010 hadde politiet tvangsmessig returnert 3961 utlendinger uten lovlig opphold. Effektiv saksbehandling og rask retur vil forebygge at personer uten rett til beskyttelses kommer til Norge. I oktober ble det besluttet ? stanse Dublinreturer til Hellas. Disse gruppene skal prioriteres med sikte p? rask retur til hjemlandet i stedet for til Hellas.
– I statsbudsjettet for 2011 har Regjeringen foresl?tt ? bevilge 70 millioner kroner mer enn saldert budsjett 2010 for ? ?ke m?ltallet for tvangsreturer til i overkant av 4600 i 2011. I tillegg er det foresl?tt ? bevilge 42,7 millioner kroner til assisterte frivillige returer, slik at det samlede m?ltallet for det totale antallet returer ?kes til 6300 i 2011. Erfaring viser at flere uttransporteringer er et effektivt virkemiddel for ? stimulere til frivillig retur, sier justisministeren.0000

Similar Posts